SOS_045heroes feature-01

หุ้น ASIAN กับ P/BV สำหรับหุ้นเทิร์นอราวด์ ตอนที่ 5

ถาม : กฎการลงทุนในหุ้นเทิร์นอราวด์จึงมี 2 ข้อ คือ P/E สูงมากๆ หรือ N.A. และ P/BV ต้องต่ำกว่า 1 แบบนี้ ASIAN ก็ดูเหมือนเข้าข่ายจะเป็นหุ้นเทิร์นอราวด์นะซิครับ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ ครับ
Continue reading...

SOS_041heroes feature-01

หุ้น ASIAN กับ P/BV สำหรับหุ้นเทิร์นอราวด์ ตอนที่ 1

เมื่อผมลงไปค้นข้อมูลจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจหน้ารายงานสรุปข้อมูลหุ้นทุกตัว ผมเจอหุ้นที่มี P/E สูงมากๆ บางตัวก็หาค่าไม่ได้เลย อย่างเปิดรายงานมาก็เจอตัวแรกเลย คือ หุ้น ASIAN หรือ ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด ข้อมูลในวันที่ 7/2/57 มี P/E ให้ค่า N.A. ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์
Continue reading...

SOS_038heroes feature-01

เหตุ 4 ข้อ หุ้นตัวใดมีโอกาสเทิร์นอราวด์ ตอนที่ 2

สาเหตุที่หุ้นจะเทิร์นอราวด์ข้อ 2) ได้แก่ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการดำเนินธุรกิจใหม่ ทำให้รายได้หลักเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น หุ้นที่เข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้า ซึ่งในอดีตทำกิจการอื่นที่ไม่รุ่ง ดูไม่มีอนาคต แล้วได้เปลี่ยนแนวมาเป็นกิจการใหม่ที่มีอนาคต ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ ครับ
Continue reading...

SOS_032heroes feature-01

EPCO , IEC กับ การเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจ

ถาม : แล้วผมจะหาหุ้นพวกเปลี่ยนโครงสร้างการทำธุรกิจเจอได้อย่างไรล่ะครับ ตอบ : อ่านหนังสือพิมพ์ ดูทีวี ให้มากๆ แล้วจะเจอเอง เมื่อเจอก็ให้ทำการค้นคว้า ดูว่ารายละเอียดของกิจการเดิมและใหม่เป็นอย่างไร การอ่านข่าวและการค้นคว้าจะทำให้เราเกิดความรู้สึก และความรู้สึกนี่แหละจะพาเราไปหาคำตอบสุดท้าย ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ ครับ  
Continue reading...

SOS_026heroes_feature-01

รู้หรือไม่ หุ้น P/E สูงๆ เช่น 112 เท่า หมายความว่าอย่างไร?

ถาม : P/E ของบริษัทที่ขาดทุน จะให้ค่า N.A. และ P/E ของบริษัทที่กำไรแต่กำไรกระจิ๋วเดียว จะมีค่าที่สูงลิ่ว ผมเคยเจอ P/E เป็นหลักร้อยเท่า เช่น 112 เท่า ถ้าแปลความหมายก็คงแปลได้ว่า ถือหุ้นตัวนี้เอาไว้อีก 112 ปี จึงจะได้เงินลงทุนคืน เพราะ E สะสม
Continue reading...