SOS_056heroes feature-01

ด่านแรกของการเล่นหุ้น แม้ไม่รู้ทฤษฎีการประเมินราคาหุ้น ก็ไม่เป็นไร แต่ต้องรู้เรื่องงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงิน

ถาม : เรื่องการคาดการณ์ E ผมสอบถามจากเพื่อนที่เป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หลายคน ทุกคนบอกว่า ต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องงบการเงิน ซึ่งผมเองก็เรียนมาในปริญญาตรี แต่ในตอนนั้น ผมไม่ได้สนใจ ไม่ได้ตั้งใจเรียน และไม่นึกเลยว่า ในอนาคตวิชาบริหารการเงินจะจำเป็นมากขนาดนี้ ตอบ : วิชาบริหารการเงิน สอนเรื่องงบการเงินและการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เพื่อดูว่าผู้บริหารของกิจการบริหารกิจการได้ดี มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ค่าอัตราส่วนต่างๆ สามารถสะท้อนฝีมือการบริหารกิจการได้ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม”
Continue reading...

Head เจาะหุ้น

NNCL ในปัจจุบันตอนที่ 2/2

NNCL ในปัจจุบันตอนที่ 2/2 คำถามที่ 3. NNCL มีโครงการลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่ ตอบ: ย้อนกลับไปอ่านข่าวที่สัมภาษณ์ผู้บริหารอีกครั้ง (รูปที่1) จะสังเกตุได้ว่ามีการพูดถึงโรงไฟฟ้าเฟสแรกที่จะขายไฟได้กลางปี 2559 และสิ่งที่น่าสนใจคือการที่ NNCL ชะลอแผนสร้างนิคมอุตสาหกรรมแห่งที่ 3 ออกไปก่อน แล้วมาทำโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ขนาดกำลังการผลิต 125 MW จะเห็นว่ากำลังการผลิตในเฟสที่ 2
Continue reading...