Head ชั่วโมงเรียนหุ้น

Story ที่ใช้เพื่อการลากหุ้น ตอน 2

ผาแดงกำลังจะเลิกทำเหมือง และหันมาเอาจริงเอาจังกับโครงการธุรกิจสีเขียว โดย ณ ขณะนี้ (1) อยู่ระหว่างการยื่นรอทำสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับโครงการโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตไฟฟ้า 24 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดตาก และโครงการพลังงานลม กำลังการผลิต 18 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดนครราชสีมา อยากให้ดูคำชี้แจงของ PDI ที่ส่งถึงตลาดหลักทรัพย์เมื่อ 29/8/57 (ภาพข้างล่าง) (2) PDI
Continue reading...