EP#4 เริ่มต้นรวยด้วยหุ้น ตอนพิเศษ 2

ติดตาม รายการ “หาครู” ได้ที่ช่องทางใหม่ youtube หาครู by SOS(schoolofstock.in.th) โรงเรียนสอนเล่นหุ้น http://schoolofstock.in.th วิเคราะห์และเล่นหุ้นเก่งแบบนักลงทุนรายใหญ่ ใครๆก็ทำได้ ใครๆก็เป็นได้ https://www.facebook.com/FpmIntelligentInvestor มันเป็นเรื่องแปลกที่ผมรู้สึกในใจตลอดเวลาว่าชาตินี้ผมจะต้องเป็นคนรวย http://www.fpmcertificate.com/
Continue reading...