Head ลายแทงขุมทรัพย์หุ้น

งบดุล (8) เงินลุงทุนในบริษัทย่อย (2)

พงศกร : เฮียครับ ผมคิดไม่ออกจริงๆ ว่าทำไมงบการเงินรวมของบริษัทแม่จึงรวมทรัพย์สิน หนี้สิน และทุน ทั้งหมดของบริษัทย่อยเข้าไป คิดยังไงก็ดูไม่แฟร์เพราะบริษัทแม่ไม่ได้เป็นเจ้าของ 100% การบันทึกทรัพย์สิน หนี้สิน และทุน 100% มันน่าจะทำให้นักลงทุนที่ใช้งบในการตัดสินใจลงทุนเข้าใจตัวเลขไม่ตรงตามความเป็นจริงนะครับ เฮียทวี : พงศกร คิดแบบนั้นไม่ถูกนะ ที่เขากำหนดให้เอา ทรัพย์สิน หนี้สิน และทุน 100% ของบริษัทย่อย
Continue reading...

Head ลายแทงขุมทรัพย์หุ้น

งบดุล (7) เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เฮียทวี: สวัสดีพงศกร เป็นยังไงบ้าง พอเข้าใจเรื่องบัญชีเพิ่มขึ้นไหมครับ? ยังไงก็สู้ๆนะเฮียเอาใจช่วย ตอนแรกๆอาจจะยากหน่อย แต่ถ้าพื้นฐานเราแน่แล้วอีกหน่อยจะสบายมาก ดูงบการเงินแปปเดียวทะลุเลย วันก่อนเราคุยเรื่องทรัพย์สินหมุนเวียนจบไปแล้ว ทีนี้เรามาดูทรัพย์สินไม่หมุนเวียนกันบ้าง เฮีย crop ภาพนี้มาให้ดู   รายการแรกของทรัพย์สินไม่หมุนเวียนของบริษัท ASIAN คืออะไร พงศกร ลองตอบให้เฮียชื่นใจหน่อยเร็ว พงศกร: รายการแรก เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยครับ เฮียทวี: พงศกร
Continue reading...

Head ลายแทงขุมทรัพย์หุ้น

งบดุล (5) ทรัพย์สินแบ่งออกได้เป็นสองประเภท

พงศกร : เฮียครับ ผมเข้าไปดูงบแสดงฐานะทางการเงินใต้หัวข้อทรัพย์สิน มันแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเห็นเขียนว่าทรัพย์สินหมุนเวียน อีกอันเขียนว่าทรัพย์สินไม่หมุนเวียน มันแตกต่างกันอย่างไรครับเฮีย เฮียทวี : อันนี้เข้าใจง่ายๆ เลยทรัพย์สินที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลา 1 ปี ใช้งานหรือหมดประโยชน์หรือหมดอายุการใช้งานเชิงเศรษฐกิจภายใน 1 ปี พวกนี้ถือเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนครับ ส่วนทรัพย์สินไม่หมุนเวียนมีอายุการใช้งานเชิงเศรษฐกิจมากกว่า 1 ปี หรือทรัพย์สินอะไรที่ไม่อยู่ในกลุ่มทรัพย์สินหมุนเวียนก็สามารถเอามาใส่ในกลุ่มทรัพย์สินไม่หมุนเวียนได้เลยครับ พงศกร : แล้วทำไมเขาถึงต้องมีแยกกลุ่มด้วยครับเฮีย เฮียทวี : อ๋อ
Continue reading...

Head ลายแทงขุมทรัพย์หุ้น

งบดุล (4) อะไรถึงจะนับเป็นทรัพย์สินของบริษัท

พงศกร : ผมสงสัยมานานละอะไรๆ เฮียก็บอกผมว่า ทรัพย์สินเท่ากับหนี้สินบวกทุนอะไรถึงเข้าข่ายของคำว่าทรัพย์สินครับเฮีย ผมสงสัยมากๆ เฮียทวี : ดีแล้วที่ถามสงสัยอะไรก็ถามมา อันไหนเฮียพอตอบได้ เฮียจะตอบให้ สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกที่จะนับเป็นทรัพย์สินของบริษัทได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติสามข้อดังนี้ 1) ต้องเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลของบริษัท ทรัพย์สินนี้กิจการสามารถนำไปใช้ในกิจการหรือสามารถนำไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทได้ ยกตัวอย่างเช่นนำไปขาย ผลิตสินค้า สามารถนำไปก่อให้เกิดรายได้ๆ หรือสามารถควบคุมจังหวะการเกิดกระแสเงินสดได้ ลูกหนีการค้า และเงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเราสามารถควบคุมกระแสจังหวะการเกิดกระแสเงินสดได้แน่นอน จึงถือเป็นสินทรัพย์ด้วย 2) เกิดจากเหตุการณ์ในอดีต หรือทรัพย์สินมีที่ไปที่มานั้นเองไม่ใช่อยู่ดีๆ
Continue reading...

Head ลายแทงขุมทรัพย์หุ้น

งบดุล (3)

พงศกร : ผมพึ่งสังเกตเห็นบนหัวงบแสดงฐานะทางการเงินใต้ชื่องบมันมี ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ณ ในที่นี้หมายความว่ายังไงหรือครับ ผมเลือนไปดูงบกำไรเบ็ดเสร็จกับงบกระแสเงินสดมันไม่ได้ใช้ ณ วันที่ … แบบงบแสดงฐานะทางการเงินหนิครับเฮีย เขาเขียนผิดหรือเปล่าครับ? เฮียทวี : เอ็งนี้เริ่มซี้ซั้ว ที่เขาเขียนหนะถูกแล้ว พงศกร : แบบนี้ งบแสดงฐานะทางการเงินมันลงว่า ณ วันที่ …. หมายความว่ายังไงหรือครับเฮีย
Continue reading...