Head ลายแทงขุมทรัพย์หุ้น

สรุปการบันทึกบัญชีสำหรับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทเพื่อค้า

พงศกร : เฮียครับ ผมว่าเพื่อนๆทางบ้านหลายคนยังงงอยู่เลยนะครับ ว่า การบันทึกบัญชี สำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทเพื่อค้าเผื่อขาย มันแตกต่างกันอย่างไร เฮียช่วยสรุปให้ผมอีกทีได้ไหมครับ เฮียทวี : ตกลงคือเอ็งไม่เข้าใจ หรือเพื่อนๆทางบ้านไม่เข้าใจ ตอบมาดีๆ พงศกร : ผมไม่เข้าใจเองก็ได้ครับเฮีย (เสียงยอมรับผิดแต่โดยดี) เฮียทวี : โอเค เดียวเฮียสรุปให้ฟังนะ ตั้งใจฟังดีหละอย่างวอกแวก ป๊าบ!!! มองไรก้นน้องเขา มองเฮียนี่
Continue reading...

Head ลายแทงขุมทรัพย์หุ้น

งบดุล (12) เมื่อบริษัทร่วมจ่ายเงินปันผล แล้วงบกำไรขาดทุนได้รับผลกระทบหรือไม่ (ต่อจากงบดุล 10 และ 11)

พงศกร : สวัสดีครับเฮียทวี ที่เฮียสอนผมไป สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน เมื่อบริษัทร่วมจ่ายเงินปันผล สาเหตุที่รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง เพราะว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมได้บวกเอาส่วนแบ่งกำไรในแต่ละไตรมาสเข้าไปแล้ว เมื่อบริษัทร่วมประกาศจ่ายเงินปันผล รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบบริษัทแม่จึงลดลงเท่ากับจำนวนเงินปันผล เพราะเงินปันผลก็คือส่วนหนึ่งของกำไรถูกไหมครับ เฮียทวี : ถูกต้องครับ ขอเสริมนิดนึง รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง แต่รายการเงินสดจะเพิ่มขึ้นในปริมาณที่เท่าๆกัน เพราะแทนที่เราจะบันทึกแต่กำไร ทีนี้เราเอากำไรไปเปลี่ยนเป็นเงินสดมากอดไว้ ในส่วนของ หนี้สินกับทุนก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
Continue reading...

Head ลายแทงขุมทรัพย์หุ้น

งบดุล (11) จะเกิดอะไรขึ้นกับรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วม เมื่อบริษัทร่วมจ่ายเงินปันผล

พงศกร : สวัสดีครับเฮีย ในงบดุล (9) เฮียได้อธิบายไว้ว่าเมื่อบริษัทร่วมได้กำไร ส่วนแบ่งกำไรที่บริษัทร่วมแบ่งให้บริษัทแม่ ตามสัดส่วนที่ได้ถือหุ้นจะถูกนำมารวมในรายการเงินทุนในบริษัทร่วม สมมติบริษัทแม่ลงทุนในบริษัทร่วมไป 20 ล้านบาท ณ ปี 56 ปี 57 บริษัทแม่ได้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมมา 5 ล้านบาท รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ สิ้นปี 57 จะอยู่ที่ 25
Continue reading...

Head ลายแทงขุมทรัพย์หุ้น

งบดุล (10) เฉลยเงินลงทุนในบริษัทร่วม — บริษัท ADVANC

พงศกร: ที่เฮียสอนไว้ในงบดุล (9) ว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมจะบันทึกด้วยราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนในงบการเงินรวมจะบันทึกด้วยราคาทุนบวกกำไรขาดทุนสะสมที่ได้รับส่วนแบ่งมาจากบริษัทร่วมนั้นๆ (ภาพ 1) ผมยังหาคำตอบไม่ได้เลยครับเฮียว่าทำไม เงินลงทุนในบริษัทร่วมของ ADVANC ถึงขึ้นในงบการเงินรวมแต่ไม่ขึ้นในงบการเงินเฉพาะกิจการ เขาได้บริษัทมาฟรีๆหรืออย่างไรครับ ผมคงต้องขอความกรุณาจากเฮียแล้วครับ เฮียทวี: พงศกรเห็นหมายเหตุงบการเงินเบอร์ 8 หลังรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมไหมครับ พงศกร: เห็นครับเฮีย เฮียทวี: พงศกรไปที่ www.sec.or.th search ข้อมูลบริษัท ADVANC ไปที่หัวข้อข่าว
Continue reading...

Head ลายแทงขุมทรัพย์หุ้น

งบดุล (9) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

พงศกร: เฮียครับ คราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องบริษัทย่อยไป ซึ่งบริษัทย่อยคือบริษัทที่บริษัทแม่ถือหุ้นถือหุ้นมากกว่า 50% ผมสงสัยครับเฮีย แล้วเวลาบริษัทแม่เข้าถือหุ้นบริษัทลูกไม่ถึง 50% เขาเรียกว่าบริษัทอะไรหรือครับเฮีย เฮียทวี: อ๋อ ถ้าบริษัทแม่ถือหุ้นอีกบริษัทที่ 20-50% อันนี้เรียกว่าบริษัทร่วม ถ้าถือกว่าต่ำกว่า 20% ถือว่าเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าหรือหลักทรัพย์เผื่อขาย พงศกร: แล้วการบันทึกบัญชีในงบการเงินระหว่างบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทเพื่อค้าเผื่อขาย นี่มันเหมือนกันไหมครับเฮีย เฮียทวี: แตกต่างกันหมดเลยครับ
Continue reading...