Head ติวหุ้นให้เพื่อน

การตีความงบการเงิน

เพื่อน: เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะซื้อหุ้น AUCT! กำพล: เหรอ แล้วทำไมถึงคิดแบบนั้น? เพื่อน: จากงบการเงินที่นายเอามาสอนเราทำให้เราได้เห็นว่า AUCT มีเงินสดและกำไรสุทธิเพิ่มมากขึ้น กำพล: นายนี่ไร้เดียงสาจริงๆ ดูงบการเงินแค่ไตรมาสเดียวก็ตัดสินใจซื้อหุ้นซะแล้ว เพื่อน: แล้วเราเข้าใจอะไรผิดไป ก็เห็นๆกันอยู่ว่ากิจการมีกำไรเพิ่มขึ้น เงินสดเลยเพิ่มขึ้น กำพล: 1.ลำพังงบการเงินแค่ไตรมาสเดียว ทำให้ตัดสินใจซื้อหุ้นตัวนั้นได้หรอก 2.นายยังไม่รู้เลยว่า AUCT ทำกิจการอะไร 3.ถึงนายจะพออ่านงบการเงินเป็นแล้ว
Continue reading...

Head ชั่วโมงเรียนหุ้น

IPO ที่สูงเกินเหตุกับข้อมูลที่ไม่จริง ตอน 2

ซื้อหุ้น IPO แล้วหลังจากเข้าตลาดหุ้น ราคาก็ร่วงเอาๆ เมื่อเอางบการเงินรายไตรมาสมานั่งดู แล้วเทียบย้อนกลับไปกับข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้น นักเรียนอาจเจอประเด็นที่เป็นสาระสำคัญที่เป็นเหตุทำให้หุ้นตก เพราะถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่หนังสือชี้ชวนบอก ราคาหุ้นก็ไม่มีทางจะตกมากแบบนี้ สรุปความก็คือ ซื้อหุ้นที่ราคา IPO แล้วเจ๊ง เพราะผลประกอบการออกมาเน่า ไม่เป็นอย่างที่หนังสือชี้ชวนว่าเอาไว้ กรณีอย่างนี้ฟ้องคดีได้ครับ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 82 ว่าไว้แบบนี้ มาตรา 82 ในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความ หรือรายการที่เป็นเท็จ
Continue reading...

Head ติวหุ้นให้เพื่อน

งบการเงิน BJCHI (2)

กำพล: สิ่งที่ทำให้เราแปลกใจและรู้สึกว่า BJCHI นั้นแตกต่างอย่างโดดเด่นก็คือ “การที่ไม่มีรายการเงินกู้จากสถาบันการเงิน” เพื่อน: หมายความว่ายังไง?   กำพล: ก็หมายความว่า BJCHI เป็นกิจการรับเหมาก่อสร้างที่ไม่ยืมจมูกคนอื่นหายใจ ไม่สร้างหนี้ก้อนใหญ่ๆให้กิจการเดือนร้อน ส่งผลไปถึงดอกเบี้ยที่จ่ายน้อยมากๆ ถ้านายดูงบกำไรขาดทุนจะเห็นรายการ “ต้นทุนทางการเงิน” ปี 57 เท่ากับ 1,172,649 บาท ก็ชัดเจนว่ามีดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายน้อยมากๆ    
Continue reading...

Head เจาะหุ้น

SCG ในปัจจุบันตอนที่ 1/2

SCG ในปัจจุบันตอนที่ 1/2 คำถามที่ 2. SCG มีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไร ตอบ: จากงบการเงินวันที่ 31/12/57 (รูปที่1-3) มาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบอัตราส่วนทางการเงิน (ปรับเป็นหน่วย:ล้านบาท เพื่อความสะดวกในการคำนวณ) – Current Ratio ใช้ตรวจสอบความคล่องตัวทางการเงินของกิจการ ค่าที่ได้ออกมาควรจะมากกว่า 1 เท่า เพราะหนี้สินหมุนเวียนคือหนี้สินที่มีกำหนดการที่ต้องชำระภายในหนึ่งปี กิจการจึงควรมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่มากพอที่จะชำระหนี้สินจำนวนนี้ได้ในหนึ่งปีเช่นกัน  
Continue reading...

Head ติวหุ้นให้เพื่อน

“อ่านงบการเงิน PTT”

“อ่านงบการเงิน PTT” กำพล: นายลองดูงบการเงินของ PTT (รูปที่ 1) นายสังเกตเห็นอะไรไหม? เพื่อน: ที่เตะตามากๆเลยคือ “กำไรสุทธิ” ลดลงมาจากปี 54 จำนวน 105,296.41 ล้านบาท เหลือ 55,794.93 ล้านบาท ในปีล่าสุด เรียกว่าลดไปเท่าตัวได้เลย กำพล: ใช่ กำไรสุทธิหายไปเยอะมากๆ
Continue reading...