Head ติวหุ้นให้เพื่อน

เรื่องของผู้ถือหุ้นใหญ่ (2)

เรื่องของผู้ถือหุ้นใหญ่ (2)

กำพล: นายดูสัดส่วนการถือหุ้น ของตัวนี้สิ(รูปที่ 1) นายเห็นอะไร?

ScreenShot_20150423105355

เพื่อน: ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นชาวต่างชาติซึ่ง 3 อันดับแรกเป็นตระกูลเดียวกัน

กำพล: แล้วไงต่อ?

เพื่อน: ทั้ง 3 ท่านถือหุ้นรวมกัน 28.13 + 28.13 + 16.82 = 73.08% แต่เดี๋ยวนะ 3 คนรวมกันถือ 70 กว่าเปอร์เซนต์ แบบนี้เราไม่เคยเห็นเลย

กำพล: เป็นเรื่องพบไม่ยากถ้านายให้เวลากับมัน แล้วมีอะไรอีกบ้างที่นายมองเห็น?

เพื่อน: มีรายชื่อของกองทุนอีก 4 แห่งนับรวมสัดส่วนการถือครองหุ้นกันได้ 1 + 0.99 + 0.80 + 0.77 = 3.56% ก็ไม่เยอะเท่าไหร่?

กำพล: ไม่เยอะเหรอ? แล้วถ้าเราบอกนายว่าราคาบนกระดานตอนนี้อยู่ที่ 35.50 บาทหละ? (รูปที่ 2)

ScreenShot_20150423111205

เพื่อน: อะไรนะ 35.50 บาท!

กำพล: กองทุนที่นายว่าไม่เยอะแต่ละแห่งมีมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่

3 ล้านหุ้น x 35.50 = 106.5 ล้านบาท (โดยประมาณ)

2.5 ล้านหุ้น x 35.50 = 88.75 ล้านบาท

ก็คืออยู่ในช่วงประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งก็ไม่น้อยเลย

เพื่อน: แล้วเรื่องการบริหารหละ?

กำพล: เป็นประเด็นที่ดี นายจำได้ไหม ที่เราเคยอธิบายให้ฟังว่าตาม พรบ. มหาชน มาตรา 103 นั้นการที่เปิดประชุมสามัญประจำปี (AGM) ได้ต้องมีจำนวนเสียง 1 ใน 3 หรือ 33.33% และมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 25 คนขั้นต่ำ อีกทั้งการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมในมติธรรมดาใช้คะแนนเสียง 50% ขึ้นไป ส่วนมติพิเศษ เช่น การซื้อหรือขายกิจการ การรวมกิจการ รายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การมอบหมายให้คนอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท เป็นต้น จะใช้คะแนนเสียง 75% พูดง่ายๆก็คือสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ BJCHI บอกเราว่าพวกเขามีอำนาจการบริการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด นายพอนึกภาพออกไหม?

เพื่อน: หมายความว่าสามารถกำหนดทิศการดำเนินกิจการโดยตรงให้ BJCHI  ได้อย่างนี้สินะ

กำพล: ใช่ นายเข้าใจก็ดีแล้ว ซึ่งการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ถือครองหุ้นในสัดส่วนที่เยอะมากแบบนี้นายว่าผลประกอบการของ BJCHI หน้าตาเป็นอย่างไร?

เพื่อน: เราว่าน่าจะดี ไม่งั้นจะถือหุ้นกันทำไมให้เยอะแยะขนาดนี้

กำพล: ได้ยินนายตอบแบบนี้เราก็ดีใจ แสดงว่านายเริ่มมีความรู้สึกที่ไม่ต้องการคำอธิบาย เป็นความรู้สึกจากสามัญสำนึก ที่สมองซีกซ้ายซึ่งทำหน้าที่คิดวิเคราะห์ ไม่สามารถเอาชนะสมองซีกขวาที่ทำหน้าที่ผลิตจินตนาการ เรื่องการคิดวิเคราะห์ที่เยอะเกินความจำเป็นจึงถูกตัดทิ้งออกไป  เอาแค่นี้ก่อนไว้จะลงลึกเรื่องความรู้สึกให้ทีหลังอีกรอบ ส่วนเรื่องที่ว่างบการเงินของ BJCHI จะดีเหมือนที่นายรู้สึกไหม เราจะให้นายดูนะ

ครั้งต่อไปพบกับ “อ่านงบการเงิน BJCHI”

กำพล อังศุเกษตร์