Head ติวหุ้นให้เพื่อน

การปรับพาร์ เพื่อเทียบหุ้น

การปรับพาร์ เพื่อเทียบหุ้น

กำพล: เริ่มจาก PTT ที่ตอนนี้ 349 บาท พาร์ 10 บาท (รูปที่ 1) เทียบกับ EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ ที่ตอนนี้มีราคาหุ้นละ 27 บาท พาร์ 0.1 บาท นายคิดว่าหุ้นตัวไหนถูกกว่า

ScreenShot_20150409103433

เพื่อน: ถ้าเราลองทำพาร์ให้เท่ากันที่ 0.1 บาท PTT จะมีราคา 349 ÷ 100 = 3.49 บาท ในขณะที่ EA 27 บาท (รูปที่ 2)

ScreenShot_20150409103539

ถ้าพาร์ 10 บาท PTT มีราคา 349 บาท EA มีราคา 27 x 100 = 2,700 บาท

กำพล: นายคิดว่าไง?

เพื่อน: เราว่า EA แพงกว่า PTT

กำพล: เราขอให้นายดูงบการเงินควบคู่ไปด้วยก่อนจะตอบเราอีกที จากงบการเงินประจำปี 57 จะเห็นว่า PTT มีกำไรสุทธิ 55,794 ล้านบาท (รูปที่ 3)

ScreenShot_20150409103649 EA มีกำไรสุทธิ 1,608 ล้านบาท (รูปที่ 4) จะเห็นว่าต่างกัน 55,794 ÷ 1,608 = ประมาณ 35 เท่า แต่ราคาที่หากปรับพาร์ให้เท่ากันที่ 10 บาท แล้วจะพบว่า 2,700 ÷ 349 = 7.73 เท่า

ScreenShot_20150409103609

เพื่อน: แต่ EA ตามที่เราอ่านข่าว EA เป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทน นะ

กำพล: ถ้ามองในมุมกิจการเราก็มองว่า EA สู้ PTT ไม่ได้เลย เพราะ EA มีแค่กิจการพลังงานทดแทนแต่ PTT มีกิจการปั๊มน้ำมัน กาแฟ AMAZON ฯลฯ เอาเฉพาะแค่บริษัทลูกก็มี PTTGC ในกิจการปิโตรเคมี PTTEP ในกิจการสำรวจและผลิตน้ำมัน แล้วที่สำคัญในปี 58 นี้ PTT กำลังจะดัน GPSC ที่ทำกิจการโรงไฟฟ้าและพลังงานทดแทน เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เพื่อน: อ้าว PTT ก็ทำพลังงานทดแทนด้วยเหรอ?

กำพล: ก็ถ้านายพยายามหาข้อมูล นายก็จะรู้เอง สรุปก็คือ ในแง่ของราคาหุ้น EA แพงกว่า PTT 7.73 เท่า ที่ราคาพาร์เท่ากัน ในแง่ของผลกำไรในปัจจุบัน PTT ดีกว่า EA 35 เท่า และในแง่ของกิจการ PTT มีกิจการที่ EA มี แต่ EA ไม่มีกิจการที่ PTT มี และหากมองในแง่มุมของบารมีก็ยากเสียเหลือเกินที่จะหาหุ้นตัวไหนในประเทศไทยโดดเด่นกว่า PTT

เพื่อน: นายกำลังพูดถึงอะไรเราไม่เข้าใจ

กำพล: เรากำลังพูดถึงเรื่องที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าพื้นฐานของกิจการ เพราะเรื่องนี้สำคัญกับกิจการมากที่สุด ผลงานที่กิจการสร้างขึ้นมาก็มาจากส่วนนี้เรียกได้ว่าเป็นตำแหน่ง “กัปตัน” ที่บังคับทิศทางของกิจการ กิจการจะอยู่หรือไป จะดีหรือร้าย ขึ้นอยู่กับข้อมูลในส่วนนี้

เพื่อน: นายกำลังจะบอกเราว่า…

กำพล: ใช่ เรากำลังหมายถึง “กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่”

กำพล อังศุเกษตร์