Head ติวหุ้นให้เพื่อน

การแตกพาร์ของ NTV

การแตกพาร์ของ NTV

เพื่อน: เราสังเกตรายการกำไรต่อหุ้นว่าในปี 54 NTV มีกำไรต่อหุ้น 10.17 บาท ต่อมาในปี 55-57 เหลือแค่บาทกว่าๆไม่ถึง 2 บาท ทั้งๆที่กำไรสุทธิเติบโตขึ้นมาโดยตลอด

กำพล: นึกว่านายจะไม่ถามซะแล้ว

เพื่อน: หมายความถ้าเราไม่ถาม นายก็จะไม่บอกเราเหรอ?

กำพล: ใจเย็นๆ การที่ให้นายสงสัยด้วยตัวเองกับการที่เราเป็นฝ่ายบอกนายมันต่างกันนะ ถ้านายเรียนรู้ด้วยตนเองถึงจะช้าแต่มันจะจำได้แบบขึ้นใจ แล้วอีกเหตุผลก็คือเรายังไม่อยากใส่ข้อมูลให้นายเยอะเกินไป ถ้าพื้นฐานนายดี เวลานายไปเจอเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน ข้อมูลพื้นฐานจะช่วยในการทำความเข้าใจได้ง่าย

เพื่อน: ตอนนี้เราถามนายแล้ว นายช่วยบอกเราที

กำพล: NTV มีการ “แตกพาร์” ในปี 55

เพื่อน: นายดูจากตรงไหน?

กำพล: ไปที่ “ข้อมูลบริษัท/หลักทรัพย์” (รูปที่ 1)

ScreenShot_20150407102529

เข้าไปที่ “สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน” (รูปที่ 2)

ScreenShot_20150407102414

สังเกตที่หัวข้อ “ข้อมูลเบื้องต้น” บริเวณรายการ “การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า10.00 ใหม่1.00@17/05/55” หมายความว่า “วันที่ 17/05/55 NTV มีการเปลี่ยนแปลงราคารพาร์ของหุ้นจาก 10 บาท เป็น 1 บาท” (รูปที่ 3)

ScreenShot_20150407102607

จะเห็นว่าราคาลดลง 10 เท่า ทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 10 เท่า เช่นกัน

จำนวนหุ้นทั้งหมดก่อนปี 55 มี 16 ล้านหุ้น หลังจากแตกพาร์ทำให้มี 160 ล้านหุ้น

ยกตัวอย่าง นายมี NTV 1 แสนหุ้น ที่ราคาพาร์ 10 บาท ซื้อมาตอนหุ้นละ 100 บาท = 100,000 x 100 = 10 ล้านบาท

หลังแตกพาร์ราคาหุ้นจาก 100 บาท จะเหลือ 10 บาท เพราะพาร์จาก 10 บาท เหลือ 1 บาท ตรงนี้ทันไหม?

เพื่อน: ทันอยู่

กำพล: เอาหละพอมาถึงตรงนี้ ราคาจะลดลงอย่างเดียว ไม่ได้ จำนวนหุ้นต้องเพิ่มขึ้นมาชดเชยที่ราคาลดลงไปสิบเท่าเช่นกัน จะได้เป็น = 1,000,000 หุ้น x 10 บาท = 10 ล้านบาท เท่าเดิม ทวนอีกทีนะ “การลดพาร์ทำให้ราคาพาร์ถูกหารไปเท่าไหร่ ราคาหุ้นในกระดานจะถูกหารด้วยเท่ากัน ทำให้ปริมาณหุ้นจึงต้องเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน(คูณ)ที่หายไป” หรือ จะจำแบบง่ายก็ได้นะ “พาร์ลดสิบเท่า ราคาลดตามสิบเท่า แต่ปริมาณหุ้นจะเพิ่มขึ้นสิบเท่า”

เพื่อน: แล้วการแตกพาร์ช่วยอะไรได้ ทำเพื่ออะไร?

กำพล: เหตุผลหลักๆมี 2 ข้อ
เหตุผลที่ว่าคืออะไร ครั้งต่อไปมาพบกัน

กำพล อังศุเกษตร์