Head ติวหุ้นให้เพื่อน

อ่านงบแบบรวดเร็ว (Hi-speed) [2]

อ่านงบแบบรวดเร็ว (Hi-speed) [2] กำพล: เรามาดูหุ้นตัวนี้กัน (รูปที่ 1) นายลองวิเคราะห์ให้เราฟังสิ

ScreenShot_20150323092927
เพื่อน: สินทรัพย์เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ใน 4 ปีที่ผ่าน
กำพล: เติบโตเท่าไหร่?
เพื่อน: [(160,687.08 ÷ 72,956.07] x 100% = 220%
กำพล: เอาตัวเลขคร่าวๆพอก็แล้วกัน แล้วไงต่อ
เพื่อน: สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมาจากการก่อหนี้ยืมสินเป็นส่วนใหญ่ โดยดูจาก

หนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากปี 54 อยู่ที่ 1.4 หมื่นล้านบาท(โดยประมาณ) เพิ่มเป็น 8.6 หมื่นล้านบาท ในปี 57 คือเพิ่มขึ้นมา 8.6 – 1.4 = 7.2 หมื่นล้านบาท

แต่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 54 อยู่ที่ 5.8 หมื่นล้านบาท(โดยประมาณ) เพิ่มเป็น 7.3 หมื่นล้านบาท ในปี 57 คือเพิ่มขึ้นมา 7.3 – 5.8 = 1.5 หมื่นล้านบาท

แบบนี้ก็ชัดเจนว่ากิจการมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมาจากหนี้สินเป็นส่วนใหญ่ จะมีบ้างที่มาจากกำไรสะสมที่แสดงผ่านส่วนของผู้ถือหุ้น

กำพล: แล้วนายรู้ได้ยังไงว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาจากกำไรสะสม

เพื่อน: เราดูจากรายการ “มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว(จำนวนหุ้น)” พบว่าใน 4 ปีที่ผ่านมา จำนวนหุ้นคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง และรายการกำไรสุทธิของกิจการเองก็มีทุกปี ดังนั้นสิ่งที่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโต หนี้ไม่พ้นกำไรตัวเดียว

กำพล: แล้วกำไรสุทธิ คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ของรายได้หละ?
เพื่อน: ปี 54 = (4 ÷ 13) x 100% = 30% , ปี 55 = (10 ÷ 24) x 100% = 41% ,ปี 56 = (6 ÷ 26) x 100% = 23% ,ปี 57 = (7 ÷ 24) x 100% = 30% (รูปที่ 2)

ScreenShot_20150323092927_2

กำพล: เห็นตัวเลขแล้วนายรู้สึกยังไง?
เพื่อน: เรารู้สึกว่าหุ้นตัวนี้กำไรดีมากเพราะสินทรัพย์มีเกือบ “สองแสนล้านบาท” แต่กำไรสุทธิยังอยู่ในระดับ 30%โดยเฉลี่ย แต่เราก็ยังไม่สบายอยู่นะ เพราะหนี้สินของหุ้นตัวนี้เพิ่มขึ้นเยอะมากๆ

กำพล: นั่นแหละ! คือสิ่งที่นายต้องหาคำตอบหลังจากที่ได้อ่านงบการเงิน ทำให้ได้ประเด็นที่ต้องไปทำการบ้านเพื่อหาคำตอบ ซึ่งนายก็ได้เห็นแล้วว่า “หนี้สิน คือ เรื่องที่นายต้องไปหาคำตอบมาให้ได้”

“ต้องหาคำตอบให้ได้” ถ้าหาไม่ได้นายกำลังพลาดโอกาสทำกำไรมหาศาล

เพื่อน: ได้ คืนนี้เราจะไปหาคำตอบแล้วจะมาตอบนาย

กำพล: นายทำได้ ถ้าตั้งใจ

 

กำพล อังศุเกษตร์