Head ติวหุ้นให้เพื่อน

ขั้นตอนอ่านงบการเงินแบบรวดเร็ว (Hi-Speed)

ขั้นตอนอ่านงบการเงินแบบรวดเร็ว (Hi-Speed)

กำพล: เอาหละ เราจะสอนนายให้อ่านงบการเงินแบบรวดเร็ว เพื่อที่นายจะได้ฝึกอ่านเพื่อคัดกรองหาหุ้นที่มีพื้นฐาน เรามาเริ่มจาก APCO กันอีกที่ (รูปที่ 1)

1

  1. นายกวาดตามองรายการ “สินทรัพย์รวม” พบว่าตั้งแต่ปี 54-57 เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด
  1. ด้วยความที่นายมีความเข้าใจแล้วว่า “สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้น” นายจึงดูรายการหนี้สิน แล้วพบว่าหนี้สินลดลงจากปี 56 ที่มี 88 ล้านบาท แต่ปี 57 มีหนี้สิน = 47.56 ล้านบาท นายจึงรู้ทันทีว่าสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาจากการก่อหนี้ แต่เป็นจากส่วนของผู้ถือหุ้นต่างหากที่เพิ่มขึ้น
  1. นายจึงดูรายการ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” พบว่าเพิ่มขึ้นมาตลอดทุกปี และด้วยความที่นายรู้ว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาได้หลายวิธี ซึ่งการใส่เงินเพิ่ม(เพิ่มทุน)ก็สามารถทำได้ นายจึงตรวจสอบรายการ “มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว” พบว่าจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นมาจาก 200 ล้านหุ้น เป็น 272 ล้านหุ้น เพิ่มมาเพียง 72 ล้านหุ้น แต่น้อยกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาจาก 28 ล้านบาท ในปี 56 มาเป็น 515.04 ในปี 57 โดยเพิ่มขึ้นมา = 515.04 – 404.28 = 110.76 ล้านบาท
  1. นายจึงมั่นแล้วว่านอกจากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น “ยังมีกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นด้วย” โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว (100%) จาก 16 ล้านบาท ในปี 56 กลายเป็น 118.77 ล้านบาท ในปี 57
  1. นอกจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นทุกปี นายยังเห็นว่า รายได้รวมก็เพิ่มขึ้นมาเช่นกัน นายจึงอยากหาอัตราส่วนระหว่างกำไรสุทธิต่อรายได้ แต่นายไม่ได้พกเครื่องคิดเลขติดตัวมานายจึงใช้ “วิธีกะด้วยสายตา” (รูปที่ 2) เริ่มที่ปี 54 APCO มีกำไรสุทธิต่อรายได้ = (5 ÷ 29) x 100% = ประมาณ 17%

2

เพื่อน: เราเข้าใจแล้ว เราขอลองทำต่อเองนะ

  1. ปี 55 เราก็ทำแบบเดิมแล้วพบว่า กำไรสุทธิต่อรายได้ = (5 ÷ 29) x 100% = ประมาณ 17 % ใกล้เคียงปี 54
  • ปี 56 กำไรสุทธิต่อรายได้ = (7 ÷ 35) x 100% = ประมาณ 20%
  • ปี 57 กำไรสุทธิต่อรายได้ = (11 ÷ 43) x 100% = ประมาณ 25%

กำพล: ไหนบอกเราสิ นายรู้สึกยังไงกับตัวเลขกำไรสุทธิที่ 25% ต่อปี

เพื่อน: เรารู้สึกว่ามันเยอะมากนะ

กำพล: ใช่ ด้วยความที่นายรู้สึกว่ามันเยอะ นายจึงสนใจเข้าไปอ่านงบการเงินรายไตรมาส แล้วควานหาข้อมูลแบบเอาเป็นเอาตาย ศึกษากิจการของ APCO เอาข่าวทุกข่าวมาอ่านย้อนหลัง ถ้าได้ข้อสรุปว่าดี “APCO จะเข้าไปอยู่ในโพยหุ้นลงทุนของนาย” แต่ก็ยังไม่ตัดสินใจซื้อเพราะนายอยากจะดูตัวอื่นๆอีก

เพื่อน: ตัวไหนดีหละ

กำพล: เอาเป็น……ตัวนี้ดีกว่า เพราะหุ้นตัวนี้แม้ราคาดูเหมือนว่าสูง แต่ยังเติบโตได้อีกเป็น 100%

หุ้นตัวที่ว่าคือตัวไหน? ครั้งต่อไปเราจะมาหาคำตอบกันนะครับ

กำพล อังศุเกษตร์