Head ติวหุ้นให้เพื่อน

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของเจ้าของ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของเจ้าของ)

เพื่อน: เรากลับมาทบทวนงบการเงินของ APCO ตามที่นายแนะนำ แต่ดูเหมือนว่านายยังไม่ได้อธิบายรายการ “ส่วนของผู้ถือหุ้น”นายลืมไปหรือเปล่า?

กำพล: ไม่ได้ลืม เราตั้งใจให้นายใช้เวลาทำความเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนรู้ เพื่อให้นายได้เกิดการทบทวนทำให้สมองของนายทำการจัดเรียงข้อมูล ได้ย่อยความรู้ เป็นการค่อยๆสร้างพื้นฐานเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดรับข้อมูลใหม่

เพื่อน: ดูเหมือนนายจะใจเย็น ในการสอนเรามากเลยนะ

กำพล: ก็ไม่เป็นไร ค่อยเป็นค่อยไป ขอให้นายตั้งเป้าในการเรียนรู้เพิ่มอย่างน้อยวันละ 1 เรื่อง อาจจะดูเหมือนน้อยแต่ถ้านายทำได้จริงใน 1 ปี นายจะรู้เพิ่มขึ้น 365 เรื่อง ใน 10 ปี นายจะรู้เพิ่มขึ้นเป็น 3,650 เรื่อง ถึงตอนนั้นความมั่งคั่งก็ไม่ไกลเกินเอื้อมสำหรับนาย

เพื่อน: ได้ เราจะตั้งเป้าหมายเรียนรู้เพิ่มเติมวันละ 1 เรื่อง

กำพล: เรามาต่อกันเรื่องของ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” หรือ “ส่วนของเจ้าของ” เป็นรายการแสดงถึงภาพรวมของทุนสำหรับกิจการ ถ้าเราดูในงบดุล(งบแสดงฐานการเงิน) จะเห็นว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นมาจากการรวมกันของรายการ

1.ทุนจดทะเบียน ถ้านายยังพอจำได้ทุนจดทะเบียนไม่จำเป็นต้องเท่ากับทุนจดทะเบียนชำระแล้วเสมอไปเพราะว่า…

เพื่อน: เพราะกฎหมาย ระบุว่าให้ชำระ(จ่ายค่าหุ้น) ขั้นต่ำร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

กำพล: ใช่ เก่งมากเพื่อน! เราสามารถสรุปให้ง่ายต่อการเข้าใจว่า ส่วนของผู้ถือหุ้น มาจาก

1.ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

2.ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น

2.1 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คือ ส่วนต่างจากการขายหุ้น “เกินราคาพาร์” เช่น บริษัท ก. มีหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น ที่ ราคาพาร์ 1 บาท จากนั้นต่อมามีการเสนอขายประชาชนในราคาหุ้นละ 2 บาท ทำให้ได้เงินมา 2 x 100,000 = 200,000 บาท นายเห็นว่าขายแพงกว่าราคาพาร์ 1 บาท จึงเกิดส่วนต่าง = 200,000 – 100,000 = 100,000 บาท จำนวนนี้คือ “ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”

2.2 ส่วนต่ำกว่ามูลคาหุ้น คือ ส่วนต่างของการขายหุ้นต่ำกว่าราคาพาร์

3.กำไร(ขาดทุน)สะสม

3.1 จัดสรรแล้ว เช่น การตั้งสำรองต่างๆตามกฏหมาย

3.1.1 สำรองตามกฎหมาย

3.1.2 อื่นๆ ตามเหตุผลที่กิจการได้จัดสรรไว้

3.2 ยังไม่ได้จัดสรร คือ ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรแล้ว จะเอาไว้จ่ายปันผล, เก็บไว้ลงทุนต่อ หรือ เก็บไว้เผื่อสำหรับอนาคต เป็นไปตามมติฝ่ายบริหาร

  1. องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น

4.1 กำไรเบ็ดเสร็จ

4.2 รายการอื่นจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผู้ถือหุ้น เช่น การแลกหุ้นกันของกิจการ เป็นต้น

กำพล: ถ้านายอยากจะรู้รายละเอียดที่ลึกกว่า เราแนะนำให้นายศึกษาเพิ่มเติมจากตำราวิธีการอ่านงบการเงินต่างๆ (สำหรับเพื่อนๆ สามารถอ่านได้จากคอลัมน์ “ลายแทงขุมทรัพย์” ที่เขียนโดยคุณ พงศกร บุญวรเมธี)

เพื่อน: ที่นายอธิบายมาเราก็พอเข้าใจนะ แต่ขอเป็นตัวอย่างให้เห็นแบบชัดๆได้ไหม?

กำพล: ได้สิ APCO ไง
(ครั้งต่อไป เราจะมาตีความรายการส่วนของผู้ถือหุ้นกันนะครับ)

กำพล อังศุเกษตร์