Head ติวหุ้นให้เพื่อน

วิเคราะห์พื้นฐานของกิจการ

วิเคราะห์พื้นฐานของกิจการ

กำพล: หลังจากเราดูข้อมูลในหัวข้อ “บริษัท/หลักทรัพย์” ก็จะมาถึงหัวข้อถัดไปคือ “งบการเงิน/และผลประกอบการ”  โดยผลประกอบการจะแสดงใน 2 รูปแบบคือ แบบตาราง และแบบกราฟแท่ง นายเคยลองเข้ามาอ่านดูหรือยัง?

เพื่อน: เราเคยเข้ามาแล้วแต่อ่านไม่รู้เรื่อง ตัวเลขและรายการมันเยอะเต็มไปหมดไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี

กำพล: ไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยไป เรามาเริ่มกันที่ผลประกอบการแบบตารางจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ด้านบนแสดงรายการส่วนทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ด้านล่างจะแสดงค่าสถิติ  (รูปที่ 1) ประโยชน์ที่จะได้จากหัวข้อนี้คือ เราใช้สแกนดูคร่าวๆหากหุ้นตัวไหนน่าสนใจเราก็ไล่ดูข้อมูลส่วนอื่นต่อไป

Untitled1
เพื่อน: มาเราเริ่มเลยนะ เราอยากรู้ว่าจะต้องดูอะไรบ้าง

กำพล: ให้นายเริ่มดูไปทีละรายการในแนวนอนว่าตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เช่น “สินทรัพย์รวม” จะเห็นว่า ปี 54 = 410.22 ล้านบาท ,ปี 55 = 423.22 ล้านบาท ,ปี 56 = 457.16 ล้านบาท ,ปี 57 = 562.60 ล้านบาท นายมองเห็นอะไรในรายการนี้ (รูปที่2)

Untitled2

เพื่อน: เรามองว่า สินทรัพย์ของ APCO ค่อยๆเพิ่มขึ้น โดยในปี 54-56 ใน 3 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นน้อย แต่ในปี 57 กลับเพิ่มขึ้นมา 100 ล้านบาท

กำพล: ดีมาก แล้วเพิ่มขึ้นมาจากอะไร??

เพื่อน: กำไร

กำพล: นายดูจากอะไร

เพื่อน: ก็สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมาจากกำไรไม่ใช่เหรอ?

กำพล: ใครสอนนายแบบนั้น ไปอ่านมาจากไหน สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน(ส่วนของผู้ถือหุ้น) นายจำสมการนี้ได้ไหม

เพื่อน: อ่อ เราจำได้แล้วที่นายเคยบอกว่าสินทรัพย์สามารถเพิ่มได้จาก 2 สาเหตุ คือ การที่ทำกิจการแล้วมีกำไร กับ การเพิ่มขึ้นจากการก่อหนี้ใช่ไหม?

กำพล: ใช่ ยกตัวอย่างปี 57 จะได้ว่า สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน

562.60 = 47.56 + 515.04

ถ้าเราอยากจะรู้ว่าตั้งแต่ ปี 54-57  มีสินทรัพย์ของ APCO เพิ่มมาจากส่วนทุนหรือหนี้สินกันแน่ก็หาจาก

“รายการหนี้สินจากปี 54–57” ของ APCO เพิ่มขึ้นมา = [(47.56 – 38.6) ÷ 38.6] x 100 = 23.21%

“รายการส่วนของผู้ถือหุ้นจากปี 54-57” เพิ่มขึ้นมา = [(515.04 – 371.61) ÷ 371.61] x 100 = 38.59%

เราจึงสรุปตรงนี้ได้ว่าการที่สินทรัพย์ของ APCO เพิ่มขึ้นมาในระยะเวลา 4 ปี จากปี 54-57 เป็นการเพิ่มขึ้นของ หนี้สิน 23.21%  และ ส่วนทุน(ส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่จะเรียก) 38.59%
เพื่อน: ถ้าส่วนทุนเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่าหนี้สินแสดงว่า APCO มีกำไรมาตลอดใช่ไหม
กำพล: ก่อนจะสรุปแบบนี้นายลองดู “รายการกำไรสุทธิ” นายว่าสัมพันธ์กับส่วนทุนที่เพิ่มขึ้นมาไหม?

เพื่อน: อืมเดี๋ยวนะ…อย่างที่นายว่าจริงๆกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงว่าส่วนทุนที่เพิ่มขึ้นมาของ APCO มาจากกำไรที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

กำพล: กำไรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากไม่ลงลึกไปในรายละเอียด เราไม่สามารถที่จะปักใจเชื่อในสิ่งที่เห็นจากตัวเลขได้เสมอไปนะ เราต้องดูด้วยว่ากำไรที่เพิ่มขึ้นมาตลอดมีสาเหตุมาจากอะไร เพราะบางกิจการมียอดขายที่เติบโต กำไรที่เพิ่มขึ้น แต่กลยุทธ์ที่กิจการใช้นั้นส่งผลเสียในระยะยาวมีการตัดราคายอมขายต่ำกว่าคู่แข่ง ปล่อยเครดิตการค้านานกว่าที่อื่น แต่สุดท้ายด้วยความที่ทุนไม่เยอะพอทำให้กิจการเริ่มขาดสภาพคล่องต้องกู้หนี้ยืมสิน ในที่สุดก็ต้องปิดกิจการไป

เพื่อน: เราไม่เคยรู้ว่าก่อนเลยว่าต้องลงลึกในรายละเอียดขนาดนี้

กำพล: ถ้าลองศึกษาไปเรื่อยๆเราว่ามันรู้สึกสนุกมากได้เห็นความเป็นไปในกิจการต่างๆ ได้เห็นกลยุทธ์การแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด เราว่าเป็นประโยชน์มากแล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีสันสิ้นสุด

เพื่อน: แล้วตอนปี 57 ทำไมรายการ “มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว” 200 ล้านบาท มาเป็น 272 ล้านบาทหละ

 

กำพล: นั่นก็เป็นเพราะว่า …

กำพล อังศุเกษตร์