Head ร้อยด้ายเข้ารูเข็ม

กรณีศึกษาหุ้น EE

สวัสดี นักเรียนทุกท่าน วันนี้ผมนำตัวอย่างการวิเคราะห์ทำการบ้านของลูกศิษย์มาให้ทุกๆท่านดูเป็น กรณีศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางนำเอาไปเพิ่มเติม /ปรับปรุง ให้ทุกๆท่านที่อยากเอาดีด้านการเล่นหุ้นไว้เป็นแรงบันดาลใจ

ผมขอเชิญชวนให้ทุกๆท่านตั้งใจฝึกการวิเคราะห์และหากท่านใดที่วิเคราะห์ได้เข้าตาครูใหญ่(อาจารย์ชาย) ก็จะได้มีโอกาสนำมาเป็นตัวอย่างในโครงการนี้นะครับ

สำหรับวันนี้เป็นผลงานของคุณ บวรเกียรติ นงค์นวล กับหุ้น EE เป็นผลการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมมากๆครับ

แล้วพบกันโอกาสหน้าครับ


R-1-1 R-1-2 R-1-3 R-1-4 R-1-5 R-1-6 R-1-7 R-1-8 R-1-9R-1-10 R-1-11 R-1-12 R-1-13