Head ถามมาครูตอบไป

วิเคราะห์หุ้น TPCH

สวัสดีค่ะ

ดิฉันเป็นนักเรียน CII ห้อง 2 ค่ะ ได้อ่านใน fb มีนักเรียนท่านอื่นพูดถึง TPCH วันที่ 25/3/58 (ลองหาจาก post เก่าที่อาจารย์บอกว่าได้เคยวิเคราะห์ไว้ไม่เจอค่ะ) จึงได้ลองศึกษา และดู oppday ประกอบ ผู้บริหารได้สรุปไว้ว่า 1MW จะทำกำไรสุทธิได้ประมาณ 12 ล้าน / ปี โดย TPCH มีเป้าหมายจะมีกำลังการผลิต ภายใน 3 ปี (สิ้นปีที่ 2017) ขนาด 150 MW หากเอากำไรสุทธิ 12 * 150 = 1,800 ล้านบาท ส่วนผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 57 คือ 1,722 ล้านบาท รวมกับกำไรสุทธิ 1,800 ล้าน จะได้ส่วนผู้ถือหุ้นประมาณ 3,522 ล้าน ซึ่งยังไม่ได้ตัดสัดส่วนที่ไม่ใช่ของ TPCH (แต่ละโครงการมีสัดส่วนถือหุ้นไม่เท่ากัน) และยังไม่ได้รวมพลังงานน้ำที่ลาว ที่ผู้บริหารบอกว่าจะ COD ได้อีก 80 MW จำนวนหุ้น 400 ล้านหุ้น จะได้ BV 3,522 / 400 = 8.8 หากเอา BV ที่ 3 เท่าไปคูณ จะได้ 8.8 * 3 = 26.4 ซึ่งเป็นราคา BV ที่ 3 เท่าของปี 2017

หากหามูลค่าหุ้นโดยใช้หลักขี้หมา ของปี 2017 บริษัทมีนโยบายปันผลที่ 40% ของกำไรสุทธิ ในปี 2017 จากกำไรสุทธิ 1,800 ล้าน หารจำนวนหุ้น 400 ล้านหุ้นจะได้หุ้นละ 4.5 ปันผล 40% จะได้หุ้นละ 1.8 ใช้หลักขี้หมา 1.8 * 100 / 3 = 60 บาท

ราคาทั้ง 2 แบบต่างกันเหลือเกิน ไม่ทราบว่าเราควรใช้ตัวไหนวัดมูลค่าหุ้นดีค่ะ

ปล. ที่คาดการณ์กำไรอีก 3 ปี เพราะระหว่าง 2015 – 2017 จะมีโครงการค่อย ๆ ทยอยออกมา หากคาดการณ์ไปเลย 3 ปี ตามที่ผู้บริหารมั่นใจว่าทำได้ จะช่วยลดความผันผวนในระหว่างนี้ได้

ขอบคุณค่ะ


ตอบลูกศิษย์ :

  1. วิธีการเดา E คือ รู้สัดส่วนถือหุ้น -> รู้ส่วนแบ่งกำไร -> รู้สถานการณ์บริษัทย่อยว่าพร้อมจะปันผลได้เมื่อไหร่ -> รู้นโยบายว่า TPCH ปันผลจากงบเฉพาะกิจการ หรืองบรวม = รู้อนาคต
  2. หลัก 3 เท่าของ BV เป็นราคาขั้นต่ำใช้สำหรับหุ้น Turnaround และหุ้นที่ทำกิจการผูกขาด
  3. หลักขี้หมา ผมใช้เวลาหุ้นตัวนั้นจะจ่ายปันผลเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี หรือกิจการที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอครับ

ด้วยความเคารพ
กำพล อังศุเกษตร์