Head ถามมาครูตอบไป

ถามมา…ครูตอบไป…

สอบถามเกี่ยวกับประเด็นซื้อหุ้นคืน จากนักเรียนในโครงการ CII ห้อง 2 ครับ

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

โดยเกณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้การซื้อหุ้นคืน (treasury stock) ต้องเสร็จสิ้นใน 6 เดือน แล้วหลังจากนั้นจะกำหนดเวลา 3 ปีให้ขายหุ้นที่ซื้อคืนให้ครบถ้วน จึงจะถือว่าสิ้นสุดโครงการ และห้ามเพิ่มทุนระหว่างอยู่ในโครงการซื้อหุ้นคืน (อันนี้ถูกต้องมั้ยครับ?)

อยากทราบว่า กรณี บริษัท A ทำ treasury stock แต่ไม่ทำการขายคืน ใช้วิธีทิ้งหุ้นไปเลย

การจะเพิ่มทุนหรือออก warrant ต้องรอครบ 3 ก่อนหรือไม่?

ทุกครั้งที่ หุ้น A ซื้อหุ้นคืน เค้าจะไม่ขายกลับแต่จะลดทุนไปเลย อันนี้ถือว่าสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ประกาศลดทุนเลยหรือไม่?

ด้วยจิตคารวะครับ
ลูกศิษย์


 

ตอบลูกศิษย์ :

1) เรื่องการห้ามเพิ่มทุนระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืน ใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนและ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผมไม่เคยเห็นเลย

2) จากข้อ 1) ท่านลองตรวจสอบกับตลาดหลักทรัพย์หรือ กลต. ดู เขาจะมีหน่วยงานตอบคำถามนักลงทุนอยู่

3) แต่ถ้าถามความคิดผม ผมว่าทำได้ ก็แค่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ขอมติจากที่ประชุม ยกเลิกการซื้อหุ้นคืนแล้วประกาศเพิ่มทุน

4) จากข้อ 3) ที่คิดเช่นนั้น เพราะจะไม่มีการออกกฎมาเพื่อขัดขวางการเจริญเติบโตของกิจการ ซึ่งในธุรกิจอะไรก็เกิดขึ้นได้ ถ้าโอกาสดีๆ เกิดแบบไม่คาดฝัน แต่ถูกห้ามไม่ให้เพิ่มทุน แบบนี้กิจการเสียประโยชน์ กฎนี้ไม่น่าจะมี

5) A ซื้อหุ้นคืนมาแล้วไม่ขาย แต่ตัดทิ้งไปเลย (ลดทุน) ก็เคยมีตัวอย่าง WAVE เมื่อนานมาแล้ว ก็ซื้อหุ้นคืน ราคาซื้อคืนอยู่แถวๆ 30 กว่าบาท ถ้าจำไม่ผิด และเมื่อครบ 3 ปี WAVE ก็ลดทุน หุ้นที่ซื้อคืนไปเลย (ท่านย้อนกลับไปเมื่อ 5-7 ปีโดยประมาณ)

6) หุ้นที่ซื้อคืนมา สามารถขายให้ประชาชนทั่วไปหรือขายในตลาดหุ้นได้ มีเกณฑ์กติกาอยู่ ระบุใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน หมวด 3 ว่าด้วยการจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ขอให้ท่านเอากฎหมายมาดู

7) แต่ถ้าครบ 3 ปี ไม่ขายออกมา ก็ต้องลดทุน

สรุปเลือกได้ทั้งข้อ 6) และ 7)
8) ส่วนเรื่องการเพิ่มทุนและออก warrant ตอบไปแล้ว

ชาย กิตติคุณาภรณ์