Head ถามมาครูตอบไป

ถามมา…ครูตอบไป…

เรียน อาจารย์ชาย / อาจารย์พงศกร

ผมลองนั่งศึกษางบการเงินของ TSE และมีข้อสงสัยดังนี้ครับ

1) ในงบกำไรขาดทุน ณ สิ้นปี 31/12/57 ของ TSE มีรายการ
“กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน” จำนวน 450 ล้านบาท (ปี 57) และ 453 ล้านบาท (ปี 56)

ผมเลยเปิดไปดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12.1 อ่านเจอรายละเอียดเกี่ยวกับ บ.ไทยโซลาร์รีนิวเอเบิล และมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องอีก คือ ปตท. และ โกลบอลเพาเวอร์ซินเนอร์ยี่

แต่ผมอ่านจนครบหน้านั้นแล้วก็ไม่สามารถหาที่มาได้ว่า ตัวเลขจำนวน 450 ล้าน และ 453 ล้าน มาจากใครขายหุ้นให้ใคร ราคาเท่าไหร่ จำนวนกี่หุ้น

รบกวนอาจารย์ชี้แนะด้วยครับ

2) ถ้าผมเข้าใจถูกต้องว่า กำไรตรงนี้คือการขายเงินลงทุน แปลว่า งบการเงินปีหน้า (ปี 58) ถ้าไม่ได้มีรายการการขายพิเศษแบบนี้อีก แปลว่ากำไรจะลดลงจำนวน 450 ล้านบาทถูกต้องไหมครับ และการคำนวณกำไรปกติต่อหุ้นที่ควรจะเป็นในปี 58 ผมควรจะเอา 450 ล้านบาทนี้ หักออกไป และบวกกลับด้วย 250 ล้าน (จากการที่ บ.บันทึกด้อยค่าโรงไฟฟ้าหนึ่งแห่งในปีนี้ สมมติว่าถ้าปีหน้าไม่มีการบันทึกด้อยค่าอีก)

ถูกต้องไหมครับ

ขอบคุณอาจารย์มากครับ
ลูกศิษย์


 

ตอบลูกศิษย์ :

1) เนื่องจากมีการขายหุ้นแยกเป็นสองปี คือระหว่างปี 56 และปี 57 ซึ่งปี 56 TSE ยังไม่ได้เข้าตลาด เราในฐานะนักลงทุนจึงไม่มีรายละเอียดอันนี้มากนัก แต่การเพิ่มทุนของปี 57 TSE ได้ขายหุ้นเพิ่มทุนให้ GPSC 2 ล้านหุ้นที่ราคาหุ้นละ 385 บาท PAR 10 บาทครับ

ตัวเลขทั้ง 453 ล้าน และ 450 ล้าน มาจากตัวเลขส่วนหนึ่งที่ TSE ขายเงินลงทุนใน TSR 40% ให้ GPSC ครับ

2) ท่านเข้าใจถูกต้องครับเป็นกำไรพิเศษ จะคาดการณ์กำไรปีหน้าเราต้องตัดออกไป ส่วนด้อยค่าต้องบวกกลับเข้าไปเช่นเดียวกันเราถึงจะคาดการณ์กำไรจากการดำเนินงานปกติได้ครับ
ลองดูงบไตรมาส 3 ดูครับ รู้สึกจะไม่มีกำไรพิเศษอะไร แต่โรงไฟฟ้า Rooftop หลายโรงก็ยังไม่ได้ COD เช่นกันครับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ด้วยความนับถือ
พงศกร บุญวรเมธี
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ