Head ถามมาครูตอบไป

ถามมา…ครูตอบไป…

คำถามเกี่ยวกับ EPCO

เรียน อาจารย์ครับ

ผมพอจะจำได้เลาๆ ว่า ในโรงเรียนสอนเล่นหุ้นเคยมีการวิเคราะห์ว่า EPCO มีสิทธิสูงที่จะเพิ่มทุน เพราะเงินไม่พอทำโครงการต่าง ๆ ที่วางไว้ ซึ่งจะเพิ่มทุนหรือไม่ ก็ต้องดูว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีตังค์พอหรือเปล่า ในกรณี EPCO คือ AQUA

เมื่องบ AQUA ออกมาผมจึงเข้าไปดูครับ พบว่า

1) Q3/2557 มีเงินสด 1,024M แต่งบปี เหลือเงินสด 172M เมื่อไล่ดูก็พบว่า เงินที่หายไปเพราะให้บริษัทย่อย TCDC กู้กว่า 1,400M

2) กำหนดชำระภายใน 1 ปี 1,295M

3) เงินสดที่บริษัทเคยมีมาก ส่วนใหญ่มาจาก PP

4) มีการเลื่อนชำระเงิน PP ไปเป็น 24/04/2558 จำนวน 407M ซึ่งเมื่อถึงวันนั้น อาจยกเลิกก็ได้

5) D/E = 599/3,470 = 0.17 ก็กู้ได้อีกมากโข แต่ก็ใช้เวลามากโขอยู่กว่าจะกู้ได้

ดังนั้นผมจึงจินตนาการไปว่า การที่ EPCO จะเพิ่มทุนในปีนี้ อาจไม่เกิดขึ้น ด้วยเหตุว่า AQUA มีเงินไม่พอครับ แต่ถ้าได้รับการชำระหนี้จาก TCDC เร็วกว่ากำหนด EPCO ก็อาจเพิ่มทุนในปีนี้ครับ แต่ถ้า EPCO เลือกจะเพิ่มทุนแบบ PP ก็น่าจะยาก เพราะประวัติที่ผ่านมา AQUA พยายามรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน EPCO อยู่ตลอด (EPCO เพิ่มทุน RO , AQUA ก็ซื้อหุ้น RO)

จึงอยากเรียนปรึกษาถึงจินตนาการของผมว่า จะถูกต้องมากน้อยเพียงใดครับ

ขอบคุณครับ
ลูกศิษย์


ตอบลูกศิษย์ :

  1. ผมเองก็เห็นด้วยกับจินตนาการของท่านครับ EPCO จะทำอะไรก็ต้องคำนึงถึง AQUA
  2. ต้องระวังว่า PP จะล่มไหม โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากสื่อต่างๆ หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
  3. ถ้า EPCO มีโครงการใหม่ ถึงตอนนั้น AQUA ก็ต้องเพิ่มทุนตามแน่นอนครับ
  4. จินตนาการไม่มีถูกผิดครับ ผมสนับสนุนให้ท่านฝึกจินตนาการบ่อยๆ ท่านจะเกิดความชำนาญขึ้นเอง

ด้วยความเคารพ
กำพล อังศุเกษตร์


1) แต่ถ้า EPCO ต้องใช้เงิน เพราะรออะไรไม่ได้แล้ว AQUA ก็ต้องทำใจลดสัดส่วนการถือหุ้นใน EPCO ครับ

2) กิจการของ EPCO ผมว่าโอเค บทเวลามันจะเดินหน้า จะมารอว่า AQUA มีเงินแล้วค่อยเดินหน้า ตามปกติวิธีการทำธุรกิจ มันรอใครไม่ได้ มีก็แต่ต้องตัดสินใจตามข้อ 1)

ชาย กิตติคุณาภรณ์