Head ถามมาครูตอบไป

ถามมา…ครูตอบไป…

เรียน อาจารย์ชายที่เคารพ

ผมเป็นผู้ไม่มีความรู้เรื่องหุ้น แต่ชอบอ่านเรื่องที่อาจารย์สอนครับ
พอดีได้อ่านเรื่อง “หุ้นอาจได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์”
ที่อาจารย์โพสต์เมื่อวาน เข้าใจว่าการโอนหุ้นออกไปเพื่อซ่อนเอาไว้ก่อน

(สมมติโอนไปเก็บไว้กับคนที่ไว้ใจแล้วโอนคืนทีหลังได้)
มีบางอย่างไม่เข้าใจอยากถามครับคือ

  1. หลังจากที่ลูกหนี้โอนหุ้นหนี ต่อจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับในระหว่างที่ธนาคารมาตามยึดทรัพย์
  2. เมื่อโอนหุ้นกลับมา ลูกหนี้ทำอะไรกับหุ้นพวกนั้นได้ครับ
    หมายถึงก็ในเมื่อธนาคารมาตามยึดทรัพย์ มาบุกโรงงานเฮียสมหวังไปแล้ว จะเหลือสภาพอะไรอีกครับ ผมไม่เข้าใจตรงนี้ครับ ตัวหุ้นมันมีคุณค่าอะไรหลงเหลือ

คือถ้าเป็นโอนเงินหนีแล้วเอากลับมาก็ว่าไปอย่าง

อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยได้มั้ยครับ ผมไปค้นในเน็ตแต่ไม่มีไอ้ที่อยากรู้

ขออภัยล่วงหน้าถ้าคำถามผมดูงง ๆ

ขอบคุณครับ
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ลูกศิษย์


ตอบลูกศิษย์ :

ข้อ 1) เมื่อธนาคารตามมายึดทรัพย์สิน หุ้นก็ถือเป็นทรัพย์สิน หากมีการโอนหุ้นออก ธนาคารก็จะรู้ว่าโอนออกไปให้ใคร ประเด็นการโอนทรัพย์สินออกไปให้กับคนอื่นที่ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ ธนาคารสามารถฟ้องเพิกถอนนิติกรรมการโอนหุ้นได้ โดยตั้งฟ้องว่า ผู้รับโอนสมรู้ร่วมคิดกันกับผู้โอน เพื่อหนีหนี้ธนาคาร

คดีนี้เป็นคดีแพ่ง เมื่อศาลพิพากษาว่าหุ้นที่โอนออกเป็นการโอนเพื่อหนีหนี้ธนาคาร หุ้นนั้นจะถูกยึดเอาออกขายทอดตลาดครับ

หุ้นที่โอนออก ท่านต้องเข้าใจว่า ต้องเป็นหุ้นของบริษัทที่กิจการไปได้ดี ไม่ใช่หุ้นของบริษัทลูกหนี้ที่เป็นหนี้ธนาคาร เพราะหุ้นของบริษัทลูกหนี้ที่เป็นหนี้ธนาคาร ธนาคารไล่ยึดทรัพย์สินจนไม่เหลืออะไรแล้ว โอนหุ้นออกไปก็ไม่มีมูลค่า เป็นขยะไปแล้ว ธนาคารไม่ตามยึดหรอก

ข้อ 2) จากข้อ 1) ต้องระลึกว่า หุ้นที่โอนออกเป็นหุ้นดี มีอนาคต และไม่ใช่หุ้นของบริษัทลูกหนี้

สมมติว่าธนาคารไม่ละเอียด ตรวจสอบไม่เจอ และลูกหนี้ก็ล้มละลายใช้หนี้ไปแล้ว และหลังการล้มละลาย หุ้นก็ถูกโอนกลับมา

งานนี้ท่านก็คิดดูซิครับ ว่าหุ้นดีๆ ที่ถูกโอนกลับมา มันมีมูลค่า มันทำให้สถานะทางการเงินเปลี่ยน แต่ในทางปฏิบัติ เขาจะไม่โอนกลับ เขาจะเก็บเอาไว้ในชื่ออื่น (ตัวแทน) ซึ่งปลอดภัยที่สุด

เพราะถ้าโอนกลับมา กระบวนการทางกฎหมายสามาถตั้งเรื่องใหม่ตามยึดหุ้นที่โอนกลับนี้ได้อีก และงานนี้เผลอๆ จะโดนคดีอาญาด้วย

ประเด็นของท่าน ที่ท่านสงสัย เป็นเพราะท่านไปคิดว่า หุ้นที่โอนออกเป็นหุ้นของบริษัทลูกหนี้ที่ถูกยึดทรัพย์ จริงๆ แล้วเป็นหุ้นของอีกบริษัทที่ดีและมีมูลค่า

ชาย กิตติคุณาภรณ์