Head ถามมาครูตอบไป

ถามมา…ครูตอบไป…

สรุปประเด็นจากข่าว IEC

เรียน อ.ชาย

วันนี้นึกสนุกกับคำพูดของ อ.ที่บอกเรื่องเขียนหนังสือ ในห้องเรียนเย็นวันพุธ (MIND MAP)

ผมจึงหยิบข่าว IEC จาก นสพ.มาตีประเด็นว่า บ.จะทำโครงการได้จริงหรือไม่ตามเอกสารแนบ

1 2

3 4

และถ้ามีจุดใดที่ผมวิเคราะห์ผิดพลาดอยากให้ อ.ช่วยชี้แนะด้วยครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ลูกศิษย์


ตอบลูกศิษย์ :

1) ส่วนทุน Q3/57 ที่ 1,636 ล้านบาทนั้นยังไม่ได้มีการรับรู้การเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม (RO) โดยการขายหุ้น RO นั้นบริษัทได้เงินไป 1,030 ล้านบาท ทำให้ส่วนทุนใหญ่กว่าที่ท่านคำนวณอีก

2) จาก 1) ทุนใหญ่ขึ้น …กู้ได้มากขึ้น

3) จาก 2) จะเห็นว่าเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม (RO) บริษัทก็มีเงินเพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังมีการเพิ่มทุน PP ทำให้เราในฐานะนักลงทุนรายย่อยสวมวิญญาณเจ้าของธุรกิจจินตนาการไปได้ว่า บริษัทมีโครงการใหญ่รออยู่ ถึงต้อง PP เพิ่มทุนอีก

4) ทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัท PP ไม่สำเร็จแต่คนที่ PP ก็ใส่เงินเข้ามาบางส่วน ทำให้เราในฐานะผู้ลงทุนรายย่อยรู้สึกได้ว่าบริษัทมีดี และมีโครงการที่บริษัทต้องการจะทำแต่ยังไม่ได้ประกาศออกมาอีกพอสมควร

ด้วยความเคารพ
พงศกร บุญวรเมธี
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ