Head ถามมาครูตอบไป

ถามมา…ครูตอบไป…

สวัสดีครับอาจารย์ชาย

ผมเรียนคอร์ส cii ครั้งที่ 6 กับ อ. แล้วผมมีคำถามน่ะครับว่า หุ้น
turnaround ต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างครับ (ผมจดไม่ทันครับ) และผมสนใจหุ้น tk จึงอยากทราบความคิดเห็นของ อ. ว่ามันเป็นหุ้น turnaround หรือเปล่าครับ

ขอบคุณครับ


ตอบลูกศิษย์ :

1) P/E สูงมากๆ หรือหาค่าไม่ได้ และ P/BV ต่ำกว่า 1 หรือใกล้ 1

2) จริงๆ แล้ว มีสรุปข้อมูลใน น.61 (MIND MAP) ใจเย็นๆ มีสติดีๆ ค่อยๆ ศึกษาไป

3) ผมบอกว่าหุ้นเทินอราวด์ มีลักษณะ

(1) ชั่วมาถึงครั้งที่ 7 สังเกตได้จาก ราคา (P) ที่ต่ำกว่า BV หรือใกล้เคียง

(2) มีโครงการลงทุนใหม่ที่ผูกขาด ถ้าไม่ผูกขาดก็ต้องอยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด หรือไม่ก็ตลาดผู้ขายน้อยราย โดยโครงการใหม่ได้เริ่มทำแล้ว หรือกำลังจะเริ่ม

(3) มีเงินลงทุนมากพอที่จะทำตาม (2) ให้สำเร็จ โดยดูจากงบดุล

(4) อธิบายหุ้น TK ที่ท่านสนใจว่า ทำไมท่านจึงสนใจมาให้ผมอ่านอย่างละเอียด แล้วผมจะแลกเปลี่ยนกับท่าน

ชาย กิตติคุณาภรณ์