Head ถามมาครูตอบไป

ถามมา…ครูตอบไป…

เรียนอาจารย์ครับ

ผมนักเรียน CII รุ่นที่ 5 ห้อง 2 ครับ

มีคำถามครับ จากที่อาจารย์บอกหุ้นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

STA, ASIAN, NTV, PDI, WAVE

ในกรณีของผมมีงบประมาณจำกัด ไม่ทราบว่าต้องวางแผนในการซื้ออย่างไรให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด ในเวลาอันสั้นที่สุดครับ

ขอบคุณครับ
ลูกศิษย์


ตอบลูกศิษย์ :

คำถามที่ถามมาแบบนี้ ผมจะไม่ตอบ เพราะไม่ได้ถามวิธีการวิเคราะห์ หรือแลกเปลี่ยนประเด็นข้อสงสัยที่ต้องอาศัยหลักวิชา (หลักการ) และประสบการณ์

คำถามแบบนี้เป็นคำถามที่เอาเปรียบผม เพราะเป็นคำถามที่สั่งการให้ผมต้องทำการบ้านและหาคำตอบให้กับท่าน

ขอให้ตั้งคำถามที่สร้างสรรค์มาใหม่ ที่เมื่อท่านได้คำตอบ ท่านจะได้ติดอาวุธทางปัญญา

ชาย กิตติคุณาภรณ์