Head ถามมาครูตอบไป

ถามมา…ครูตอบไป…

ถึงพี่ชาย,

จากข่าวรับสมัครงานของ IEC วันที่ 16/02/15 ผมได้มโนไปละว่า 3 โรงงานนี้น่าจะดีลจบไปละ

แต่ยังไม่มีข่าวออกมา อาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรครับ?

คุณสมบัติ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี, เครื่องกล, ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพศชาย มีประสบการณ์การบริหารโรงงานมากกว่า 5 ปี (หากมีประสบการณ์โรงงาน Biogas / Biomass จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน:

1. จังหวัดกำแพงเพชร (ด่วน)
2. อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
3. ตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

สนใจยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่ายมาได้ที่ บมจ. อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง (สำนักงานใหญ่) 408/37 อาคารพหลโยธิน เพลส ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-619-0199 โทรสาร. 02-619-0019

ด้วยความเคารพ
ลูกศิษย์
CII 6


ตอบลูกศิษย์ :

1) ถูกต้องแล้วครับ ข่าวสมัครงานนี้ ทำให้รู้ว่า โครงการลงทุนเพิ่มของ IEC 3 ที่เป็นจริง และเกิด 1,000,000% แล้ว เพราะถ้าไม่เกิด จะรับสมัครพนักงานไปทำไม

2) ข้อ 1) เป็นเหตุให้ราคาวิ่งได้ จับตา IEC แบบไม่กระพริบ

ชาย กิตติคุณาภรณ์