Head ถามมาครูตอบไป

ถามมา…ครูตอบไป…

อาจารย์ครับ

ประเด็นที่ว่าหาก iec มีเจ้าของตัวจริงขึ้นมาและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติม ดังนั้น ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำ par ให้ต่ำเหมือนทุกวันนี้จึงอาจจะมีการรวมพาร์ได้ในอนาคต

ตรงประเด็นนี้ ผมสงสัยว่าหากมีการรวมพาร์จริง เช่น จาก 0.01 เป็น 1 บาท มันจะมีผลดีต่อผู้ถือหุ้นใหญ่ (เจ้าของตัวจริง) อย่างไรครับ ในเมื่อสัดส่วนเปอร์เซ็นต์การถือครองหุ้นมันก็ยังเท่าเดิมอยู่ (ความเป็นเจ้าของเท่าเดิม)

และด้วยราคาจาก 0.06 เป็น 6 บาท คนจะเข้ามาเล่นเพิ่มขึ้นหรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เจ้ามือลากราคาได้ง่ายขึ้นอย่างไรครับอาจารย์

ขอบพระคุณอาจารย์ชายมากครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ลูกศิษย์


 

ตอบคำถามลูกศิษย์

1)   ก่อนรวม PAR ก็จะเก็บหุ้นจากรายย่อยให้ได้มากที่สุด ปริมาณหุ้นรายย่อยจะน้อยลง เวลารวม PAR ก็จะได้สัดส่วนมากขึ้น และเมื่อหุ้นหมุนเวียนน้อยลงในตลาด หลังรวม PAR แล้วโชว์ E ที่ใหญ่ขึ้น หุ้นก็ขึ้น และจะขึ้นเยอะๆ ตอนนี้

2)   รายย่อยที่มีทัศนคติไม่ดีต่อ IEC ก็จะขาย ทำให้น้ำตาตก เพราะข้อ 1) เป็นจริงขึ้นมา

3)   IEC รวม PAR แน่นอน ผู้บริหารก็เคยออกมาให้ข่าวแล้ว

ชาย กิตติคุณาภรณ์