Head ถามมาครูตอบไป

ถามมา…ครูตอบไป…

ลูกศิษย์ :

มีคำถามสองคำถามค่ะ

  1. ราคาเพิ่มทุนสามารถประมาณได้เลยว่า 3 เท่าของ bv หรอคะ
  2. ทำไมถึงไม่มองว่าเพิ่มทุนต่ำกว่าราคาในกระดานหุ้นอาจจะตกก็ได้ล่ะคะเพราะเห็นว่าหุ้นบางตัวพอเพิ่มทุนต่ำกว่ากระดานราคาจะลงไปเยอะหรือแตกต่างกันเพราะอนาคตของหุ้นคะ

 

ตอบลูกศิษย์

ข้อ 1) เป็นการสมมติเอาโดยใช้ IEC เทียบเคียงที่ขายหุ้น RO ให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ 0.025 ก็อยู่ประมาณ 3 เท่าและจำได้ว่า EPCO ก็มีเพิ่มทุนปลายปี 56 ก็อยู่ที่ราคาประมาณนี้

สรุปความว่า 3 เท่าเป็นสมมติพอเดาใช้ได้กับกิจการผูกขาดแต่กิจการที่แข่งขันใช้หลักนี้ไม่ได้

ข้อ 2) ท่านเข้าใจถูกต้องแล้วมันเป็นเพราะอนาคตของหุ้นหุ้นที่มีอนาคตดีแบบ EPCO บทเวลาเพิ่มทุนและราคาหุ้นต่ำกว่าบนกระดานราคาจะวิ่งอุตลุตเพราะทุกคนอยากได้เพราะถ้าได้ลูกหุ้นราคาต่ำกว่ากระดานที่เห็นชัด 100% ก็คือกำไร

ชาย กิตติคุณาภรณ์