Head ถามมาครูตอบไป

ถามมา…ครูตอบไป…

ลูกศิษย์ :

อยากถามอาจารย์ว่าปัจจัยที่แสดงให้เห็นว่าเค้ากำลังจะรวมพาร์มีอะไรบ้างครับจะได้เตรียมตัวทัน

      ขอบคุณมากครับ


ตอบลูกศิษย์ :

1)   รวม PAR คืออะไร

2)   รวม PAR แล้วจำนวนหุ้นลดลงหรือเพิ่มขึ้น

3)   ราคาหุ้นขึ้นหรือลงถ้ารวม PAR

4)   ถ้าคำตอบข้อ 3) ตอบว่าราคาหุ้นขึ้นเราในฐานะผู้ถือหุ้นที่หลังรวม PAR แล้วจำนวนหุ้นลดลงแต่ราคาหุ้นขึ้นถามว่ามูลค่าตลาดของหุ้นที่เราลงทุนไปจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่

5)  ตัวเลขในงบการเงินเปลี่ยนแปลงหรือไม่หลังรวม PAR

6) ถ้าตอบข้อ 1) – 5) ได้ก็จะตอบได้ว่ารวม PAR ไปเพื่ออะไร

ผมตั้งคำถามให้ไปทำการบ้านมาส่งจะไปหาคำตอบจากที่ใดก็ได้แล้วส่งมาให้ผมตรวจให้หรือไม่ต้องส่งก็ได้ถ้ารู้คำตอบแล้วจริงๆคำถามข้อนี้ถ้าท่านค้นคว้าแบบพึ่งตนเองไม่ต้องมาให้ผมตอบหรอกมันหาคำตอบได้ทั่วไป

ชาย กิตติคุณาภรณ์