Head ถามมาครูตอบไป

ถามมา…ครูตอบไป…

เรียนอาจารย์ ชาย กิตติคุณาภรณ์

เรื่อง ผมขอลองตอบคำถามอาจารย์ดูนะครับ

การบ้าน (บทที่64) ข่าวกรุงเทพธุรกิจวันที่ 8/7/57 หุ้น SVI

1)    หลังจากอ่านข่าวเสร็จผมนึกถึง “หุ้นแม่ไก่”

ดูโครงสร้างผู้ถือหุ้น SVI มีนายพงษ์ศักดิ์โล่ห์ทองคำถือหุ้นอยู่ 43.40% (ผู้ถือหุ้นอันดับ 1) มีลักษณะหวงหุ้นมีผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนที่สูงมากมีเจ้าภาพตัวจริงจะเกิดเหตุการณ์ต่อให้หุ้นมีผลประกอบการดีอย่างไรราคาจะไม่ขึ้นมากจะขึ้นแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไป …นอกจาก E โต 100% ราคาหุ้นจะวิ่ง 100% สาเหตุเพราะราคาหุ้นสูงขึ้นผู้ถือหุ้นใหญ่ก็จะไม่ได้ประโยชน์เพราะผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ยอมขายหากขายออกมามีหวังซื้อกลับคืนไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมหุ้นที่ผลประกอบการดีราคาหุ้นจึงขึ้นช้า

2)    สถิติหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจมาวิเคราะห์วันที่ 24/10/57

– ราคาปิด 5.05 บาท

– กำไรสุทธิต่อหุ้น (E) 0.76 บาท

– มูลค่าหุ้นทางบัญชี (BV) 2.05 บาท

– P/E 6.65 เท่า

– P/BV 2.46 เท่า

– ปันผล 2.97%

– จำนวนหุ้น 2,265,749,381 หุ้น

– PAR 1 บาท

สถิติเฉลี่ยของกลุ่มชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์

– P/E เฉลี่ย 13.39 เท่า

– P/BV เฉลี่ย 2.14 เท่า

– เงินปันผลตอบแทน 3.4%

3)    วิเคราะห์ข้อ 2)

–    PE 6.65 เท่าถือว่าต่ำมากความเสี่ยงต่ำระยะเวลาจุดคุ้มทุนแค่ราวๆ 6 ปีแต่ไม่ใช่แค่หุ้นราคาถูกแล้วจะเล่นได้เลยผมยังต้องดู E ว่ามีเสถียรภาพด้วยหรือไม่ …ราคาตลาดอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงการเอาเงินไปฝากธนาคารที่ 2 – 3% แต่ยังดีตรงมีสิทธ์ลุ้น Capital Gain ในอนาคตได้อีก

–    P/E ของ SVI ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่วน P/BV สูงกว่าค่าเฉลี่ยไปไม่เยอะมากส่วนปันผลก็ใกล้เคียงกัน …เมื่อเห็น E ที่ 5.05 บาทก็ยิ่งชัดว่าเป็นหุ้นที่ทำกำไรให้กับผู้ถือหุ้น

–    P/BV 2.46 เท่าให้ความรู้สึกว่าหุ้นแบบนี้จะค่อยๆขยับราคาจะไม่หวือหวาสาเหตุก็เป็นเพราะราคาได้เข้ามาใกล้ 3 เท่าของมูลค่าทางบัญชีด้วยเหตุนี้หาก SVI ทำ E ได้ในระดับเดิมไม่ลดลงคนที่ซื้อหุ้นที่ราคา 5.05 บาทในวันนี้จะรู้สึกว่าตัวเองซื้อหุ้นได้ถูกเพราะในอนาคต BV ใหญ่ขึ้นทำให้ P/BV ลดน้อยกว่าในปัจจุปัน

4)    วิเคราะห์งบการเงินล่าสุด Q2/57 งบการเงินรายปี 56 ตามลำดับ

current ratio = 2.60 (สภาพคล่องดี)

quick ratio = 1.84 (พอใช้)

d/e = 0.47 ต่ำ

(สันนิษฐานได้ว่ากิจการอาจมีกำไรต่อเนื่องมาตลอด)

สามารถกู้ได้อีก 4,937.91 ล้านบาท

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า = 5.07

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = 71.92 วัน (รับได้ไม่นานเกินไป)

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = 5.49

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย = 66.46 วัน (ค่าที่ได้ออกมาใกล้เคียงกันแต่ละปีย้อนหลังถือว่าเป็นค่าปกติไม่ถือว่าใช้เงินลงทุนจมไปกับสต๊อกสินค้า)

งบการเงิน Q2/57 งวดหกเดือน

–      ถ้าดูตรงงบกำไรขาดทุนจะเห็นรายได้ Q2 เพิ่มขึ้นจาก 3,485,60 ล้านบาทเป็น 4,355,58 ล้านบาทส่วนกำไรสุทธิ Q2 เพิ่มขึ้นจาก 412,43 ล้านบาทเป็น 510,73 ล้านบาททำให้ E โตจาก 0.18 เป็น 0.23 บาท

–      บริษัทได้เงินค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อุทกภัยเพิ่มขึ้นจาก 121,50 ล้านบาทเป็น 166,34 ล้านบาทซึ่งอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ในปี 2554 และบริษัทได้บันทึกผลขาดทุนจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวมเป็นเงิน 1,974 ล้านบาทบริษัทได้ทยอยตัดค่าเสื่อมเรื่อยมาจนถึงปัจจุปัน

–      เมื่อดูงบดุลเงินสดลดลงจากเดิม 858,52 ล้านบาทเหลือ 277,43 ล้านบาทจึงไปหมายเหตุฯข้อ 3,4 พบว่ามีการนำเงินไปลงทุนชั่วคราวเงินลงทุนในบริษัทย่อยบริษัทร่วมไม่มีในหมายเหตุฯข้อ 7 ได้มีมติอนุมัติปิดบริษัทย่อยส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารไม่มี

งบการเงินรายปี 56

เมื่อดูงบกำไรขาดทุนรายได้ปี 56 เพิ่มขึ้นจากรวมรายได้ 8,619.40 ล้านบาทเป็น 9,305 ล้านบาทกำไรสุทธิปี 56 เพิ่มจาก 1,246.47 ล้านบาทเป็น 1,623.09 ล้านบาททำให้ E ปี56 เพิ่มจากเดิม 0.65 เป็น 0.72 บาท

–      เมื่อรายได้และกำไรสุทธิรายปีมีการเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากทำให้นึกถึงรายได้ของบริษัทที่มีเสถียรภาพและวิธีการบริหารจัดการของบริษัทที่มีประสิทธิภาพส่วนราคาหุ้นนั้นจะต้องมีการลงทุนหรือรายได้ที่ทำให้คือ E เพิ่มขึ้นไป 100% เท่านั้นราคาจึงจะวิ่ง 100% ตาม

5)    เมื่อผมย้อนมาดูข่าวกรุงเทพธุรกิจวันที่ 8/7/57

หุ้น SVI ในหนังสือเลียนเล่นหุ้น 2 นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้ไตรมาสสองปีนี้อยู่ที่ 2,456 ล้านส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 281 ล้านบาท

ก.    ปัจจุปันโรงงานที่นิคมบางกระดีจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว 100% พร้อมกับลูกค้าใหม่

ข.    ส่วนแนวโน้มที่จะได้รับลูกค้าใหม่ผู้บริหารมั่นใจจะได้อย่างน้อย 1 รายแต่ละรายสร้างรายได้สูงสุดถึง 100 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 3,000 ล้านบาทซึ่งจะผลิตโรงงาน SVI 2 ที่ปัจจุปันปิดอยู่จะเริ่มกลับมาเปิดรองรับได้ราว 200 ล้านดอลลาร์ต่อปี

**ทั้งข้อ. กและขเป็นเรื่องที่น่าสนใจทำให้นึกถึงรายได้ที่โตมากกว่าเดิม

ผมขอวิเคราะห์ในส่วนนี้ก่อนนะครับ

–      รายได้ไตรมาสแรก 1,974.02 ล้านบาทไตรมาสสองอยู่ที่ 2,373.70 ล้านบาทรายได้ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์อยู่ที่ 2,456 ล้านบาทต่ำกว่าที่คาดแต่ก็ใกล้เคียง

–      กำไรสุทธิไตรมาสแรก 188,89 ล้านบาทไตรมาสสองอยู่ที่ 254.52 ล้านบาทกำไรสุทธิที่นักวิเคราะห์คาดการณ์อยู่ที่ 281 ล้านบาทต่ำกว่าที่คาดการณ์ประมาณ 30 ล้านบาท

–      ตามข่าวถ้าได้ลูกค้าอย่างน้อย 1รายสร้างรายได้สูงสุด 3,000 ล้านบาท

รายได้ไตรมาสสองงวดหกเดือนปี 57อยู่ที่ 4,609.34 ล้านบาท

เมื่อรวมกับครึ่งปีที่เหลือเท่ากับรายได้ปีนี้ …

(4,609.34*2) = 9,218.68 ล้านบาท (9,218.68 + 3,000)

= 12,218.68 ล้านบาท

–      ตามข่าวซึ่งจะผลิตโรงงาน SVI 2 จะเริ่มกลับมาเปิดรองรับได้ 6,000 ล้านต่อปี

รายได้ไตรมาสสองงวดหกเดือนปี 57อยู่ที่ 4,609.34 ล้านบาท

เมื่อรวมกับครึ่งปีที่เหลือเท่ากับรายได้ปีนี้

(4,609.34*2) = 9,218.68 ล้านบาท (9,218.68 + 6,000)

= 15,218.68 ล้านบาท

–      ผมขอใช้อัตรากำไรสุทธิ 15% นะครับ

(12,218.68*0.15) = 1,832.802 ล้านบาท

(15,218.68*0.15) = 2,282.802 ล้านบาท

–      บริษัทมีหุ้นทั้งหมด 2,265,749,381 หุ้น

–      กำไรต่อหุ้นปีนี้จะอยู่ที่

(1,832.802 ล้านบาท / 2,265.75 หุ้น) = 0.81 บาท / ต่อหุ้น (E)

(2,282.802 ล้านบาท /2,265.75 หุ้น) = 1.01 บาท / ต่อหุ้น (E)

–      มีนโยบายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

จะหาจำนวนเงินปันผลที่จ่ายอย่างน้อยๆได้เท่ากับ

(0.81*30%) = 0.243 บาท / หุ้น

(1.01*30%) = 0.303 บาท /หุ้น

ใช้สูตรราคา = (เงินปันผล*100) / ดอกเบี้ยเงินฝากผมขอใช้ 3% นะครับ

ราคา = 0.243/0.03 และ 0.303/0.03

ราคา = 8.1 – 10.1 ต่อหุ้น

ราคาที่ผมวิเคราะห์ได้ปัจจุปันยังเหลืออัพไซด์อีก

ล่าสุดบ.หลักทรัพย์เอเชียพลัสคาดการณ์กำไรสุทธิไตรมาส 3/57 High Season ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนฯหนุนคำสั่งซื้อทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เติบโตโดดเด่นประมาณการปี 2557-58 โดยคาดการณ์ผลการดำเนินงานไตรมาส 4/57 จะยังทรงตัวระดับสูงต่อเนื่องจากไตรมาส 3/57 เนื่องจากมีลูกค้ารายใหม่ทยอยเพิ่มคำสั่งซื้อมากขึ้นหลังจากผ่านช่วงทดลองผลิตสินค้าแล้ว

จากการวิเคราะห์อ่านบทวิเคราะห์สังเกตุวอลุ่มการซื้อขายที่หนาแน่นผิดปกติในช่วงก่อนหน้านี้ความรู้สึกผมมันบอกหุ้นจะวิ่งไปต่อได้อีก

สรุปหุ้นตัวนี้ควรจะลงทุนระยะยาวครับถ้าระยะสั้นคงมีความผันผวนและคงไปไม่ถึงเป้าราคาที่คาดกาณ์ไว้ดังนั้นผมจะลงหุ้นตัวนี้แล้วถือยาวด้วยเงินเย็นครับ

รบกวนอาจารย์ชี้แนะตามเห็นสมควร

ขอบคุณครับอาจารย์

ขอแสดงความนับถือ


 

ตอบลูกศิษย์

1)    ไม่รู้จะแนะนำอะไรโอเคอยู่แล้ว

2)    กรณีของท่านท่านเป็นครูตัวเองได้แล้ว

ชาย กิตติคุณาภรณ์