Head ถามมาครูตอบไป

ถามมา…ครูตอบไป…

อาจารย์ชายครับ

ผมอ่านหนังสืออาจารย์แล้วรู้สึกสับสนในการประเมินมูลค่าหุ้นที่ผมเข้าใจเหมือนจะแบ่งการประเมินมูลค่าหุ้นได้ 2 แบบคือ 1. ประมาณ 3 เท่า BV 2. ราคาที่ให้ปันผลเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งผมสับสนว่าผมควรใช้วิธีไหนในการประเมินครับอย่างเช่นกรณี IEC ผมสามารถประมาณการ E แล้วบวกเข้าไปในส่วนของผู้ถือหุ้นได้เป็น BV ใหม่และประเมินเป้าไว้ที่ 3 เท่า BV ได้หรือไม่ครับหรือผมต้องเอา E ไปคาดการณ์ปันผลและคิดหาราคาที่ให้ปันผลใกล้เคียงเงินฝากรบกวนด้วยครับ

ขอบคุณครับ

ลูกศิษย์


ตอบลูกศิษย์

1)    กรณี 3 เท่าคือสถิติที่ผมเฝ้าสังเกตราคาหุ้นเวลาเทิร์นอราวด์จากชั่วครั้งที่ 7 มาเป็นดีครั้งที่ 1, 2 ราคาจะเป็น 3 เท่าของ BV

2)    ราคาตามข้อ 1) ไม่มีในตำราเล่มใดเกิดจากการเฝ้าสังเกตมา 30 ปี

3)    สรุปราคา 3 เท่าของ BV จะเป็นราคาในระหว่างเทิร์นอราวด์ราคาจะขึ้นไปเรื่อยๆตาม E อนาคตที่โตขึ้นโดยจะรักษา 3 เท่านี้เอาไว้จน E หยุดโต (คือนิ่งแล้วหรือหมดข่าวดี) ราคาก็จะไม่ขึ้นและราคาที่ไม่ขึ้นนี้ P/BV จะเริ่มลดลงดังนั้นหากจะดูราคาสูงสุดก็ให้ดูเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากได้เพราะราคาที่ให้ผลตอบแทนเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะเป็นราคาที่สูงสุด (หุ้นเปลี่ยนฐานราคาใหม่แล้ว) รอเพียง E ในอนาคตที่จะโตต่อไปอีกราคาจึงจะขึ้นแต่ถ้า E ไม่ได้ขึ้นหวือหวาราคาก็ค่อยๆขึ้น

4)    สำหรับ IEC ท่านว่าอยู่ระหว่างเทิร์นอราวด์หรือเปล่าล่ะถ้าคำตอบคือใช่ 3 เท่าก็ยังใช้ได้

ชาย กิตติคุณาภรณ์