Head ถามมาครูตอบไป

ถามมา…ครูตอบไป…

คำถาม

ผมได้ซื้อหนังสือพี่มาอ่านครับอยากถามว่า wat นี่มีลุ้น turn around ไหมครับ งบบวกแล้ว

ขอบคุณมากครับ

ลูกศิษย์


ตอบคำถามลูกศิษย์

1)    ขอความเห็นของท่านเอาแบบวิเคราะห์มาอย่างละเอียดแล้วมาแลกเปลี่ยนกัน

2)    ท่านสนใจหุ้น WAT ท่านต้องทำการบ้านกรณีที่ท่านถามท่านกำลังให้ผมทำการบ้านให้มันไม่ถูกต้อง

3)    แต่ถ้าท่านส่งการบ้านตามข้อ 1) มาผมจะลงไปดูรายละเอียดว่าท่านทำการบ้านมาถูกหรือเปล่าด้วยวิธีการอย่างนี้สนุกทั้ง 2 ฝ่ายแล้วท่านจะเก่งด้วย

ชาย กิตติคุณาภรณ์