Head ถามมาครูตอบไป

ถามมา…ครูตอบไป…

คำถาม

เรียนอาจารย์ชายค่ะดิฉันติดตามอ่านหนังสืออาจารย์ตั้งแต่โรงเรียนสอนเล่นหุ้นค่ะจนถึงเลียนเล่นหุ้นจากข่าวเชื่อมั่นในความจริงใจของอาจารย์ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ค่ะตอนนี้เริ่มซื้อหุ้นiecเป็นครั้งแรกและศึกษาข่าวบริษัทค่ะช่วงที่อ่านเล่นหุ้นภาคสนามก็เก็บหุ้นiecไปเรื่อยตอนแรกคิดว่าจะจ่ายปันผลช่วงไตรมาส 3 แต่คงไม่ใช่น่าจะเป็นไตรมาส 4

อยากเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าiecขึ้นไปที่ราคาสามเท่าแล้วมีโอกาสขึ้นต่อได้อีกไหมคะจากการอ่านหนังสือของอาจารย์กับข้อมูลที่พยายามติดตามคิดว่าiecน่าจะขึ้นไปอีกได้จากการเพิ่มทุนเพื่อขยายกิจการเพิ่มเป็นไปได้ไหมคะแล้วหุ้นก็น่าจะขึ้นไปอีกได้ไม่ทราบว่าอาจารย์คิดเห็นอย่างไรช่วยตอบด้วยค่ะ

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่เขียนหนังสือดีๆให้คนสนใจการลงทุนได้อ่านค่ะ

ลูกศิษย์


เรียนลูกศิษย์

1)    ขึ้นต่อได้สาเหตุเพราะโครงการลงทุนทยอยเสร็จและเริ่มเต็มกำลังการผลิตทำให้ E ในอนาคตใหญ่ขึ้น

2)    3 เท่าของ BV ในวันนี้ที่ใช้ราคาปัจจุบันจะลดลงเพราะ E อนาคตจะเข้าไปเติมทำให้ BV อนาคตใหญ่ขึ้นราคาในวันนี้จะไม่ถึง 3 เท่าของ BV ที่จะใหญ่ขึ้นในอนาคตราคาหุ้นก็ต้องปรับตัวขึ้นเพื่อรักษา 3 เท่าของ BV เอาไว้

3)    จากข้อ 2) โครงการลงทุนใหม่ที่เหลือก็ทยอยเสร็จและเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 1) ซ้ำอีกราคาหุ้นก็ขึ้นไปได้อีกตามข้อ 2)

4)    ทิศทาง IEC ระยะกลางถึงยาวดูดีมากกว่าดูไม่ดีถ้าศึกษาจากข้อมูลทั้งหมด

ชาย กิตติคุณาภรณ์