Head ครูพักลักจำ

P/E Ratio

ลุงเพียร : คุยเรื่อง P/E  Ratio คุยยังไงก็ไม่หมดสิน่ะ

ใฝ่ดี :  ใช่..ผมเห็นใครๆ จะเลือกหุ้นแต่ละตัว  ผมเห็นว่าเค้ามองกันที่ P/E Ratio ก่อนตลอดเลย

ลุงเพียร : งั้นลองทบทวนกันอีกทีน่ะ ว่า P/E Raito ย่อมาจากคำว่าราคาหุ้น (Price) เอามาหารกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per share) จะเป็นผลลัพธ์ที่สะท้อนให้เห็นว่า สมมติ เราถือหุ้นตัวละ 100 บาท  หากตัวนี้ได้กำไรสุทธิต่อหุ้นปีละ 10 บาท/หุ้น  เราก็จะถึงจุดคุ้มทุน หากเราถือหุ้นตัวนี้นาน 10 ปี

ใฝ่ดี : ต้องถือ 10 ปีเลยเหรอครับลุงกว่าจะคุ้มทุนที่เราซื้อมา

ลุงเพียร : หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ จะได้กำไรมาเท่ากับเงินที่เราลงทุนไป 100 บาท

ใฝ่ดี : ลงทุน 100 ถ้ามีกำไรสุทธิ 10 บาท/หุ้น ต่อปี จะใช้เวลา 10 ปี ในการที่จะได้เงินคืนมา 200 บาท แบบนี้ถูกมั้ยครับ

ลุงเพียร : ถูกต้อง….  การลงทุน 10 ปี แล้วได้เงินคืน  โดยคิดจากกำไรสุทธิต่อหุ้นและไม่คำนึงถึงว่าเงินลงทุนตอนเริ่มต้นจะเป็นเท่าไร เป็นหลักการของวิธี P/E Ratio โดยหาก P/E Ratio สูงๆ ก็มีความหมายว่าหุ้นตัวนั้นจะมีระยะเวลาคืนทุนที่ยาวนานมากเหลือเกิน  หากหุ้นตัวใดมี  P/E Ratio ที่ต่ำๆ ก็มีความหมายว่า  หุ้นตัวนี้จะมีระยะเวลาคืนทุนที่เร็ว  การคิดว่าคืนทุนเร็วก็โดยการนำเอากำไรสุทธิต่อหุ้นในแต่ละปีมารวมกันจนกระทั่งได้เท่ากับเงินที่ลงทุนในหุ้น 1 หุ้น

ใฝ่ดี : แล้วอย่างที่ว่า มี P/E Ratio กี่เท่า เท่านั้น เท่านี้

ลุงเพียร : อย่างเช่นถ้าบอกว่ามี P/E Ratio 7 เท่า  ก็มีความหมายว่า หุ้นตัวนี้หากถือครองเอาไว้ 7 ปี จะได้กำไรสุทธิ/หุ้นรวมกันในแต่ละปีเท่ากับราคาหุ้นที่ซื้อมาในตอนต้น  กรณีเช่นนี้มีความหมายว่าในแต่ละปีจะเกิดทรัพย์สินงอกเพิ่มเข้ามาในมูลค่าหุ้นนั้น และทรัพย์สิน (กำไรกลายเป็นทรัพย์สินในงบดุล) ก็จะงอกเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี จนกระทั่งครบปีที่ 7 ทรัพย์สินจะงอกเพิ่มเท่ากับราคาหุ้นที่ลงทุนไปในตอนต้นเมื่อ 7 ปีที่ผ่านมา

P/E Ratio จึงอาจจะหมายถึงว่า พอครบกำหนดระยะเวลาคืนทุน (คืนเงินลงทุนในหุ้น) มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาดของหุ้นน่าจะเป็น 2 เท่าของราคาที่ซื้อมาในตอนต้นเมื่อ 7 ปีที่ผ่านมา  และเมื่อเป็นไปตามที่บอกในตอนต้น  P/E Ratio  7 เท่า จึงอาจจะหมายความได้ว่า การถือหุ้นตัวนี้ภายใต้กำไรสุทธิต่อหุ้นที่เท่ากันทุกปี โดยถือต่อเนื่องไป 3.5 ปี แล้วขายทิ้ง  ราคาหุ้นก็ไม่น่าจะต่ำกว่าที่ซื้อมา ในความเป็นจริงราคาหุ้นอาจจะสูงกว่าที่ซื้อมา 50% ก็เป็นไปได้  นี่คือการคิดแบบ P/E Ratio

ใฝ่ดี :  งั้นผมลองสรุปให้ลุงฟังแล้วกันน่ะครับ  สรุปใจความว่า  P/E Ratio บอกระยะเวลาคืนทุนโดยคร่าวๆ  คือถ้า P/E Raito สูง การคืนทุนก็จะล่าช้าออกไป ตรงกันข้ามหาก P/E Ratio ต่ำ การคืนทุนในการลุงทุนก็จะเร็วมาก ด้วยเหตุนี้เอง  หุ้นที่มี P/E Ratio ต่ำๆ ราคาหุ้นจึงถูกคาดการณ์ว่าจะไปได้อีกไกล เพราะการที่หุ้นมี P/E Ratio ต่ำๆ มีความหมายว่าหุ้นตัวนั้นมีราคาที่ถูกมาก

ลุงเพียร : เก่งมาก งั้นลุงขอเสริมอีกหน่อย…ราคาหุ้นที่ถูกหรือหุ้นที่มี P/E Ratio ต่ำๆ จะถูกนักลงทุนเพิ่งมองว่าน่าลงทุนเหลือเกิน..งานนี้ใครๆ จึงเฮโลแย่งกันเข้ามาซื้อหุ้นตัวนี้ แย่งกันซื้อจนราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น จนทำให้ P/E Ratio ปรับสูงขึ้น  P/E Ratio จะปรับสูงขึ้นไปจนใกล้เคียงกับ P/E Ratio ของหุ้นตัวอื่นๆ ที่อยู่ในหมวดเดียวกัน

ใฝ่ดี : สุดยอดครับ วันนี้ทั้งแจ่มแจ้งและทะลุปรุโปร่ง เรื่องของ P/E Ratio เลยน่ะครับ

ลุงเพียร : ยัง ยังไม่หมดแค่นี้หรอก ครั้งหน้าเราค่อยมาคุยกันใหม่