10679882_640536876055362_2116514650207382756_o

ปัญหาของ TSE กับการเรียนกฎหมาย

 

เรื่องของ TSE ที่เป็นข่าวคึกโครมอยู่ในตอนนี้ พาให้เกิดคำถามว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับ TSE เพราะประเด็นข้อพิพาท (ถ้าอ่านจากข่าว) จะอยู่ตรงการเพิ่มทุนจาก 320 ล้านบาท เป็น 1,365 ล้านบาท เพราะผู้ร้องที่เป็นอดีตผู้ถือหุ้นเดิม ยืนยันว่า ไม่ได้รับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมอย่างถูกต้องตามข้อกฎหมาย

ประเด็นเรื่องกฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท ผมขอโม้สักเล็กน้อย ว่าส่วนตัวแล้วก็มีความถนัดไม่น้อย รู้ว่าตามกฎหมาย หากจะบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่จะต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และส่งจดหมายลงทะเบียนแบบมีไปรษณีย์ตอบรับล่วงหน้าวันประชุม 14 วัน กรณีมติเพิ่มทุน ที่ถือว่าเป็นมติพิเศษและเสียงในที่ประชุมจะต้องอนุมัติกันที่ 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดที่มาประชุมกัน โดยองค์ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทจำกัด (ไม่ใช่บริษัทมหาชน) จะต้องไม่ต่ำกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

จากข่าวกรรมการ TSE ฟากตระกูลมาลีนนท์ ก็ให้ข่าว (กรุงเทพธุรกิจวันที่ 9/10/57) ว่าคำฟ้องไม่มีมูลตามกฎหมาย

และจากข่าวอีกเหมือนกัน ผู้ร้องที่เป็นโจทก์ฟ้องคดี ก็บอกว่าถูกริบหุ้นที่ถือใน TSE เอาออกขายทอดตลาด จำนวน 8,340,000 หุ้น ซึ่งในรายละเอียดของข่าว อีกฟากหนึ่งก็ให้ข้อมูลว่า ที่ต้องริบหุ้นเพราะผู้ร้องยังค้างค่าหุ้นอยู่เป็นจำนวนเงิน 5,240,000 บาท บวกกับดอกเบี้ยผิดนัดที่จ่ายค่าหุ้นล่าช้าอีก 2,382,336.99 บาท

ประเด็นเรื่องการริบหุ้น ประมวลแพ่งและพาณิชย์บอกเอาไว้ว่า หุ้นที่ยังค้างค่าหุ้นอยู่ (จ่ายค่าหุ้นไม่ครบ ถ้า PAR 10 บาท อาจจ่าย 3 บาท ที่เหลืออีก 7 บาท ถือว่าค้างอยู่) กรรมการบริษัทจะเรียกให้จ่ายเมื่อไรก็ได้ แต่ต้องเรียกล่วงหน้า 21 วัน และในคำบอกกล่าวให้ระบุไปด้วยว่า ถ้าไม่จ่ายค่าหุ้นตามวันที่บริษัทกำหนด จะทำการคิดดอกเบี้ยล่าช้า และถ้ายังไม่ยอมจ่ายอีก บริษัทสามารถจะริบหุ้นเอาออกขายทอดตลาดได้ ได้เงินเท่าไร ให้พิจารณาดังนี้

1) ถ้าขายได้เกิน PAR ส่วนที่เกิน PAR ต้องคืนให้เจ้าของหุ้นเดิมที่ถูกริบหุ้น

2) ถ้าได้เท่ากับส่วนที่ยังขาดอยู่ เท่ากับว่าเจ๊ากันไป

3) ถ้าได้น้อยกว่าส่วนที่ยังขาดอยู่ เจ้าของหุ้นเดิมที่ถูกริบหุ้นต้องออกส่วนที่ยังขาดอยู่ เช่น PAR 10 บาท ขาดอยู่อีก 7 บาท ที่ค้างค่าหุ้น หากริบหุ้นแล้วขายทอดตลาดได้เงิน 5 บาท แสดงว่าที่ขาดอยู่อีก 2 บาท เจ้าของหุ้นเดิมที่ถูกริบหุ้นต้องรับผิดชอบ

เหตุการณ์ในข่าว อ่านแล้วน่าจะเป็นข้อ 2) มากกว่า เพราะผู้ร้องถูกริบหุ้น ทำให้ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นอีกต่อไปแล้ว

ในข่าวก็มีรายงานว่า ผู้ร้องบอกว่างบการเงินปี 2555 ระบุชัดแจ้งในงบการเงิน ว่าเงินทุน 320 ล้านบาท ชำระครบถ้วนหมดแล้ว

ประเด็นว่างบการเงินระบุว่า ทุน 320 ล้านบาท ที่มีผู้ร้องถือหุ้นอยู่ชำระครบถ้วนแล้ว ในทางปฏิบัติในวงการธุรกิจ สามารถดำเนินการ

(1) จ่ายค่าหุ้นยังไม่ครบ แต่แจ้งจดทะเบียนชำระทุนเต็ม 100% โดยงบการเงินจะระบุจำนวนทุนที่ 320 ล้านบาท

(2) แต่หากชำระค่าหุ้นไม่ครบ และดำเนินการตามข้อ (1) ด้านสินทรัพย์ในงบดุลจะปรากฏรายการลูกหนี้ค่าหุ้น ซึ่งรายการนี้ก็ชัดเจนว่า เป็นรายการที่ผู้ถือหุ้นยังค้างค่าหุ้นอยู่

ประเด็นนี้จึงต้องเอางบการเงินปี 2555 มาดูรายการตรงสินทรัพย์และส่วนทุนอีกที ว่าตกลงแล้ว มีรายการลูกหนี้ค่าหุ้นปรากฏในด้านสินทรัพย์หรือไม่ ถ้ามีกระบวนการเรียกให้จ่ายค่าหุ้น และคิดดอกเบี้ยล่าช้า ถ้าไม่จ่าย และริบหุ้นเอาออกขายทอดตลาดก็เป็นเรื่องที่กฎหมายให้สิทธิอยู่แล้ว เพียงแต่ขั้นตอนในการดำเนินการจะต้องทำให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายด้วย

มาถึงตรงนี้ ถ้าจับหลักกฎหมายให้แม่นๆ

(1) การริบหุ้นเอาออกขายทอดตลาด จะต้องมีหลักฐานชัดเจนว่า ผู้ถือหุ้นค้างค่าหุ้นอยู่จริง จะริบหุ้นโดยสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้
เมื่อผู้ถือหุ้นถูกริบหุ้นก็จะไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นอีกต่อไป

(2) จากข้อ (1) ทำให้การเพิ่มทุนในเวลาต่อมาหลังจากริบหุ้นไปแล้ว ผู้ที่ถูกริบหุ้นจะไม่รู้เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป เพราะไม่ใช่ผู้ถือหุ้นแล้ว

งานนี้จึงต้องดูต่อว่า ผลจะออกมาเป็นเช่นไร ใครจะถูก ใครจะผิด แต่ที่แน่ๆ คดีสามารถยอมความกันได้ เพราะผู้ร้องเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีเอง สามารถถอนฟ้องได้

2 ปีกับการไม่ยอมกันเลย แสดงว่าอีกฝ่ายต้องมั่นใจ ท่านล่ะเอนไปที่ฝ่ายใด

สุดท้ายผลจะออกมาเป็นเช่นไร ก็คงไม่มีความหมาย มีความสำคัญเท่ากับว่า ท่านได้เรียนรู้ข้อกฎหมายจากการอ่านข่าวเรื่อง TSE ทำให้วันนี้ท่านเริ่มจะสนใจข้อกฎหมาย และเริ่มตระหนักรู้ถึงสัจธรรมความจริงที่ว่า มิตรในวันนี้ก็กลายเป็นศัตรูในวันหน้าได้ ศัตรูในวันนี้ก็กลายเป็นมิตรในวันข้างหน้าได้ นี่ไงล่ะโลกเบี้ยวๆ ใบนี้

หมายเหตุ

ก) ผมเขียนเสร็จเมื่อ 9/10/57

ข) วันนี้ (10/10/57) มีการปรับข้อมูลโดย TSE แจ้งให้ทราบว่า การริบหุ้น มีเงินเหลือและได้คืนผู้ร้องตามข้อ 1) ไปแล้ว

ค) ศึกษาข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้จาก link : http://capital.sec.or.th/…/139400116901012014-05-02T2012_Le…

 


โรงเรียนสอนเล่นหุ้น ข่าวกับงบมีตัวเลขตรงกันครับ มีคนไม่จ่ายคนเดียว

1901176_640554212720295_7273885436370560674_n


 

โรงเรียนสอนเล่นหุ้น ผมค้น งบ TSE ปี 54 มาให้ครับ ลูกหนี้ค่าหุ้น 5.24 ล้านบาท (หมายเหตุงบการเงิน 10) พงศกร บุญวรเมธี

10685358_640553179387065_7071160026167726263_n