Head เจาะหุ้น

MLINK ในปัจจุบันตอนที่ 3/3

คำถามที่ 4. ความสามารถของผู้บริหาร

ตอบ:    จากเอกสารวันที่ 30/9/57 (รูปที่ 1-2) , 14/11/57 (รูปที่ 3) , 27/11/57 (รูปที่ 4) , 18/3/58 (รูปที่ 5)

CCI24032558 CCI24032558_0001 CCI24032558_0002 CCI24032558_0003
CCI24032558_0004

จะเห็นได้ว่า MLINK มีการเปลี่ยนโครงสร้างทีมบริหาร และผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งสำคัญก็เป็นผู้มีความสามารถ และสายสัมพันธ์ที่ทำให้อดจินตนาการได้ว่าเหมาะสมกับกิจการใหม่ของ MLINK และพร้อมๆกับเหตุการณ์เปลี่ยนผู้บริหารก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเข้ามาของกลุ่มทุนใหม่ (รูปที่ 6-8)

CCI24032558_0005
CCI24032558_0006 CCI24032558_0007
โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) ที่มาเพิ่มทุนให้ MLINK ซึ่งรายแต่ละท่านต้องเรียกได้ว่า “เป็นนักลงทุนที่มีชื่อเสียงในวงการ”  โดยข้อสังเกตุคือ PP ครั้งนี้ไม่ติดระยะเงียบ (Silent Period) และหุ้นเพิ่มทุนก็ไม่ได้มีกำหนดการเข้าพร้อมกันเนื่องจากชำระเงิน ไม่พร้อมกัน

สรุป จากการเปลี่ยนตำแหน่งการบริหารทำให้รู้สึกว่า MLINK เอาจริง และทำแน่ ซึ่งกลุ่ม SAMART ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MLINK เองก็มีประสบการณ์ในกิจการพลังงานทดแทนทำให้รู้สึกดีในประเด็นนี้ แต่เรื่องของการเพิ่มทุนแบบ PP ครั้งนี้ที่ไม่ติดระยะเงียบ (Silent Period) นั้นก็หมายว่าราคาของ MLINK จะผันผวนก็ไม่แปลก
กำพล อังศุเกษตร์