ถามมาตอบไป

IRR

เรียนอาจารย์ชาย

จะสอบถามอาจารย์เรื่อง IRR ครับ สมมติว่ามีบริษัทนึงไปลงทุนธุรกิจบางอย่าง ซึ่งมีเงินลงทุน 1300 ลบ. ให้ผลตอบแทน IRR 30% PBP 3 ปี สัดส่วนการลงทุน 60% กู้ 1:1

ถ้าผมจะประมาณการ net profit ผมสามารถที่จะเอาเปอร์เซ็นต์ IRR คูณกับจำนวนเงินลงทุน 1300 ลบ. แล้วคูณกลับสัดส่วนการลงทุนได้เลยหรือไม่

แล้วค่าที่ได้จะต่างจากกำไรสุทธิที่ลงบันทึกในงบกำไรขาดทุนมากน้อยขนาดไหนครับ

จากลูกศิษย์ CII

 

เรียน ลูกศิษย์ CII

 

1) ไม่ได้ครับ เพราะ IRR เป็นคนละเรื่องกับกำไรสุทธิ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลย

 

IRR คือ อัตราผลตอบแทนที่สูงที่สุดที่ทำให้โครงการมี NPV เป็นศูนย์ บอกเราเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุน เช่น ถ้าเราต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำกว่า IRR เราจะลงทุนในโครงการนี้ เพราะโครงการนี้จะทำให้เรารวยขึ้น (ได้ทุนคืนแล้วมีเงินเหลือเพิ่ม)

 

ส่วนกำไรสุทธิเป็นตัวเลขทางบัญชี จะรู้ว่ากำไรเท่าไร ต้องเอารายได้ตั้งหักต้นทุนสินค้าขาย ได้กำไรเบื้องต้น หลังจากนั้นเอาค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไปหักออก จะได้กำไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิ

 

2) จากข้อ 1) 2 ตัวนี้จึงไม่เกี่ยวข้อง เอามาเป็นตัวเดียวกันไม่ได้ และหาความสัมพันธ์กันไม่ได้ด้วย

 

3) มีคนเข้าใจผิดเรื่องนี้เยอะมาก คิดแบบท่าน ซึ่งจริงๆ แล้ว แต่ละตัวมีวัตถุประสงค์กันไปคนละแบบ

 

IRR ใช้บอกว่า เราควรลงทุนโครงการที่มี IRR 30% ดีหรือไม่ดี

 

และ 30% ที่ออกมาก็ไม่ใช่กำไร เพราะที่ 30% จะทำให้ NPV เป็นศูนย์

 

ที่ NPV เป็นศูนย์ ไม่ได้ออกกำไรสุทธิให้เราได้

 

สรุป คนละเรื่องกัน ห้ามเอามาปนกัน

 

ชาย กิตติคุณาภรณ์