Head เจาะหุ้น

อนาคตของ VTE

อนาคตของ VTE

คำถามที่ 5 อนาคตของ VTE

ตอบ เรามาดูข่าวของ VTE จาก นสพ.กรุงเทพธุรกิจวันที่ 28/3/58 (รูปที่ 1) เราจะสรุปใจความแล้วหาคำตอบทีละประเด็น

Untitled-1

 1. “ธุรกิจด้านวิศวกรรมเริ่มอิ่มตัว การเติบโตอยู่ในระดับต่ำ”
 • จริง และก็เป็นเหตุจูงใจให้ VTE ต้องดิ้นรนหากิจการใหม่

 

 1. “VTE มีงบลงทุนมากกว่า 2,000 ล้านบาท”
 • เงินเพิ่มทุน RO = 87,070,535 บาท, เงินเพิ่มทุน PP = 516,319,950 บาท
 • Warrant ค้ำประกัน จำนวน = 106,182,347 บาท
 • หา D/E หลังเพิ่มทุน

RO =  87,070,535 บาท, PP = 516,319,950 บาท

Share Swap กับ GEP = 85,637,713 x 3.50 = 299,731,995 บาท

ทำให้ได้ส่วนของผู้ถือหุ้นจากการเพิ่มทุน = 87,070,535 + 516,319,950 + 299,731,995 = 903,122,480 บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ไตรมาส 4/57 = 445,106,042 บาท

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นหลังเพิ่มทุน = 445,106,042 + 903,122,480 = 1,348,228,522 บาท

D/E = 330,728,477 ÷ 1,348,228,522 = 0.24 :1

ถ้ากู้ที่ 2:1 จะกู้ได้อีก ; (2 x 1,348,228,522) – 330,728,477 = 2,365,728,567 บาท

 

 • สรุปงบลงทุน = 87,070,535 + 516,319,950 + 106,182,347 + 2,365,728,567 = 3,075,301,399 บาท

 

 1. “นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าอีกหลายแห่งในประเทศ โดยให้ความสนใจโรงไฟฟ้าชีวมวล และพลังแสงอาทิตย์ รวมถึงเข้าไปลงทุนเหมืองถ่านหินเพิ่มเติมอีก 7 เหมือง”
 • VTE ยังมีเงินลงทุนเหลือจาการลงทุนใน GEP ถึงอย่างไรก็ตามไม่ได้มหาศาลแต่อย่างใด ดังนั้นเราต้องติดตามข่าวกันต่อไป

 

 1. “การดำเนินงานปีนี้จะมีรายได้มาจากกิจการหลัก 550 ล้านบาท และกิจการพลังงาน 500 ล้านบาท จะช่วยให้ไตรมาสที่2/58 พลิกมามีกำไร”
 • จากแบบ 56-1 หน้าที่ 21 (รูปที่ 2) เป็นรายการมูลค่างานที่ยังไม่ส่งมอบ (Back Log) ซึ่งดูแล้วไม่มั่นใจว่าจะถึง 500 ล้านบาท ตามข่าวรวมถึงกิจการพลังงานเองเช่นกัน สรุปคือข้อมูลยังไม่ชัดทำให้ต้องตามข่าวและงบการเงินที่กำลังจะออกต่อไป

ScreenShot_20150422142511

 1. “VTE จะใช้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาใช้ล้างขาดทุนสะสมที่มีอยู่ 800 ล้านบาท”
 • จากงบการเงินวันที่ 31/12/57 (รูปที่ 3) VTE มีส่วนล้ำมูลค่าหุ้น = 846 ล้านบาท มีขาดทุนสะสม = 844 ล้านบาท

CCI22042558_0002

ส่วนล้ำมูลค่าหุ้นจากเพิ่มทุน RO + PP + Share Swap =  585,169,824 บาท

จะได้ส่วนล้ำมูลค่าหุ้นหลังเพิ่มทุน = 846 + 585 = 1,431 ล้านบาท (โดยประมาณ)

 • รวมจึงได้ข้อสรุปว่ามีโอกาสที่ล้างขาดทุนสะสมได้ แต่ยังต้องตามดูว่าในอนาคต VTE จะมีการขาดทุนเพิ่มหรือไม่ ก่อนที่กิจการจะเริ่มมีรายได้ที่เสถียรภาพจากกิจการไฟฟ้า

 

 1. มาถึงประเด็นที่ค้างไว้จากคราวที่แล้วเรื่องของราคาขายหุ้นเพิ่มทุนทั้ง RO และ PP ที่ดูเผินๆเหมือนแค่ขายเกินราคาพาร์ แต่ในความเป็นจริงยังขายเกิน BV ในไตรมาสที่ 4/57 ที่มี BV = 04 บาทต่อหุ้น และราคาที่ขายเกินไม่ว่าจะเป็น RO ที่สูงกว่า BV 100% PP ที่สูงกว่า BV 170%

 

เห็นตัวเลขแล้วรู้สึกอย่างไร?

 • สำหรับผม ผมเห็นความกล้าของฝ่ายบริหารที่ขายหุ้น PP ให้กับนักลงทุนทั้ง 20 ราย ซึ่งก็ดูเหมือนว่าหากมีคนยอมซื้อหุ้น PP ที่ราคานี้จริง ก็หมายความว่ามีการมองเห็นความคุ้มค่าจากการซื้อหุ้น PP ที่แพงกว่า BV ถึง 170% โดยในอนาคตปริศนาของประเด็นนี้จะได้รับการเฉลยออกมา

 

ค่าสถิติของ VTE ณ วันที่ 17/4/58

ราคาปิด วันที่ 16/4/58 = 4.02 บาท

P/E = N.A

P/BV = 3.82 เท่า

ราคาพาร์ = 1 บาท

เงินปันผล = N.A.

 

คำนวณ BV หลังเพิ่มทุน = ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังเพิ่มทุน ÷ จำนวนหุ้นหลังเพิ่มทุน

= 1,348,228,522 ÷ (424,733,333 + 42,473,432 + 85,637,713 + 189,823,511)

= 1.81 เท่า

ราคาที่ P/BV 3 เท่าหลังการเพิ่มทุน = 1.81 x 3 = 5.43 บาท

ราคาที่ P/BV 4 เท่าหลังการเพิ่มทุน = 1.81 x 4 = 7.24 บาท

ราคาที่ P/BV 5 เท่าหลังการเพิ่มทุน = 1.81 x 5 = 9.05 บาท

ราคาที่ P/BV 6 เท่าหลังการเพิ่มทุน = 1.81 x 6 = 10.86 บาท

 

สรุปคำถามข้อที่ 5 VTE นับว่ามีสตอรี่ที่เหลืออีกมากให้ได้ติดตามกัน ซึ่งเราก็ได้ศึกษากลยุทธ์ทางการบริหาร นับว่าเป็นกรณีศึกษาเชิงวิชาการที่มีประโยชน์ โดยการคำนวณตามทฤษฏีที่ได้แสดงให้เห็นนั้นยังไม่ได้ใช้ตัวเลขจากงบการเงินไตรมาสที่ 1/58 ทำให้หลังจากที่เราได้เห็นงบการเงินแล้วยังต้องทำการปรับแก้ข้อมูล และนอกเหนือจากการติดตามงบการเงินแล้ว การตามติดกิจการหลักรวมถึงข่าวความคืบหน้าโครงการใหม่ของ VTE ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะให้คลาดสายตาไม่ได้อีกเช่นกัน จะทำให้เราเห็นอนาคตของ VTE ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งนักวิเคราะห์

กำพล อังศุเกษตร์