Head เจาะหุ้น

เจาะหุ้น Rerun (5)

เจาะหุ้น Rerun (5)

เราได้เรียนรู้อะไรจาก NNCL บ้าง?

  1. NNCL ทำโครงการโรงไฟฟ้าในชื่อของ NNEG โดยร่วมทุนกับพันธมิตรระดับหัวกะทิอย่าง PTT และ RATCH ในสัดส่วน 30%/30%/40% ตามลำดับ ทำให้เรื่องความสงสัยว่าโครงการจะสำเร็จหรือไม่ เราคงได้คำตอบ

 

  1. เหตุผลในการทำโรงไฟฟ้า NNCL ต้องการสร้างเสถียรภาพให้แก่ตนเอง โดยหากดูจากงบการเงินที่ผ่านมาในอดีตต้องบอกว่า “ลุ่มๆ ดอนๆ” เมื่อโรงไฟฟ้าเสร็จ สถานทางการเงินก็จะมีเสถียรภาพ ส่งผล E มีเสถียรภาพ ราคาหุ้นก็จะมีเสถียรภาพตามไปด้วย แต่ลำพัง E จากโรงไฟฟ้าเฟสแรกต้องยอมรับว่ายังไม่เพียงพอ (อ่านรายละเอียดได้ใน เจาะหุ้นตอน NNCL)

 

แล้วอนาคตของ NNCL จะเป็นเช่นไร

 

รายได้จากกิจการหลักของ NNCL คือการพัฒนาที่ดินแล้วขายหรือให้เช่าก็บางส่วน ซึ่งที่ผ่านมาปรากฏว่าผู้บริหารออกมาให้ข่าวว่าในปี 58 NNCL จะมีรายได้จากการขายที่จำนวน 500 ล้านบาท เป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญเพราะจากงบการเงินในปีิ 57 NNCL มีรายได้ทั้งปีอยู่ที่ 660.17 ล้านบาท ทำให้ข่าวที่รับรู้จากผู้บริหารนั้น “น่าสนใจ ชวนติดตาม” เพราะโรงไฟฟ้าจะเสร็จในปี 59 ทำให้ปี 58 NNCL จึงยังไม่มีรายได้ส่วนนี้เข้ามา

 

การบ้านที่ต้องทำต่อ

– ปี 58 NNCL จะขายที่ดินได้ 500 ล้านบาท จริงหรือไม่?

– โครงการโรงไฟฟ้าเฟสที่ 1,2 มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร?

– ความได้เปรียบจากการเปิดประชาคมอาเซียน [AEC]

 

ซึ่งการทำการบ้านทำให้เราสามารถที่จะตัดสินใจได้

 

กำพล อังศุเกษตร์

11064619_736864433089272_7640019562942621348_n