Head เจาะหุ้น

อดีตของ PLAT

อดีตของ PLAT

คำถามที่ 1 PLAT ทำกิจการอยู่ตลาดประเภทใดมีความเป็นมาอย่างไร
ตอบ  บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (“PLAT”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2556 ในรูปของบริษัทจำกัด

เพื่อประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารจัดการพื้นที่เช่า ธุรกิจโรงแรม ตลอดจนเพื่อลงทุนในบริษัทอื่น โดยเกิดจากการควบรวมกิจการทั้ง 9 บริษัทในกลุ่มเดียวกันโดยกรรมการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของ PLAT ยังคงเป็นกลุ่มเดิม ซึ่งหลังจากการปรับโครงสร้างกิจการแล้วยังคงประกอบธุรกิจพัฒนาศูนย์ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ โดย แปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2557

 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 PLAT มีโครงสร้างการบริหาร ดังนี้

1.บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด ที่ PLAT ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เป็นบริษัทย่อยที่จะพัฒนาและดำเนินโครงการเดอะมาร์เก็ต บาย แพลทินัม จากกิจการพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ โดยจะพัฒนา เป็นโครงการตลาดนัดติดแอร์ ใจกลางเมืองแห่งแรก บริเวณย่านราชประสงค์ และมีชื่อโครงการว่า “เดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินัม (The Market by Platinum”) คาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ในปี พ.ศ. 2560

2.บริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำกัด ที่ PLAT ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ดำเนินกิจการรับจ้างบริหารจัดการอาคาร (Property Management Service) โครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ เฉพาะในส่วนขยาย ให้กับบริษัทฯ และในอนาคตบริษัท ดังกล่าวจะรับจ้างเป็นผ้บูริหารจัดการอาคารให้กับโครงการเดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินัม ด้วย

 

3.บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ที่ PLAT ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อดำเนินการพัฒนาโครงการโรงแรมบน เกาะสมุย จังหวัด สรุาษฎร์ธานี ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการศึกษาความเป็นได้ (Feasibility Study) และจะพัฒนาโครงการ Holiday Inn Express (โรงแรมระดับ 3 ดาว) และ โรงแรม Holiday Inn Resort (โรงแรมระดับ 4 ดาว) คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงแรมทั้งสองในปลายปี พ.ศ.2558 (โรงแรม Holiday Inn Express) และปลายปี พ.ศ. 2559(โรงแรม Holiday Inn Resort) ตามลำดับ โดยคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างแต่ละโรงแรมประมาณ 2 ปี นับตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง

 

4.บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด ที่ PLAT ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.90 เพื่อดำเนินกิจการบริหารจัดการสะพานทางเชื่อมระหว่าง สถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลมและศูนย์การค้าและอาคารพลาซ่าที่สำคัญในย่านราชประสงค์ (เรียกว่าโครงการ Bangkok Skyline)

 

จากเอกสารหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1-2 (รูปที่ 1-2) พบว่า PLAT เสนอขายหุ้นจำนวน 700,000,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขาย 7.40 บาท จากราคาพาร์ 1 บาท คิดเป็น 7.4 ÷ 1 = 7.4 เท่า หรือ ขายเกินราคาพาร์ “740%” และมี P/E = 47 เท่า (แม่เจ้า!) ซึ่งการระดมทุนจากตลาดในครั้งนี้ทำให้ PLAT ได้เงินไปทั้งสิ้น 700,000,000 x 7.4 บาท = 5,180,000,000 บาท และมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้นหลังการเสนอขาย = 2,800,000,000 หุ้น

CCI18032558

CCI18032558_0001

สรุป พิจารณาจากจำนวนเงินมหาศาลที่ PLAT เข้ามาระดมทุนจากการขายหุ้น IPO ต้องบอกว่าน่าสนใจตรงที่เงินจำนวนนี้จะถูกเอาไปใช้โครงการอะไร หากเป็นโครงการที่สร้างรายได้สม่ำเสมอและเป็นเสือนอนกินแบบที่ได้ค่าเช่าเหมือนโครงการเดิมที่มีอยู่คงดีไม่น้อย แบบนี้ต้องขอศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมซะแล้วสิครับ

 

ติดตามต่อใน “เจาะหุ้น ตอน PLAT ในปัจจุบัน 1/2″

 

กำพล อังศุเกษตร์