Head เจาะหุ้น

อนาคตของ PTG

อนาคตของ PTG

คำถามที่ 5. ทิศทางของ PTG และการตัดสินใจ

ตอบ: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจวันที่ 13/3/58  ข้อมูลราคาของ PTG เป็นดังนี้

ราคาปิดวันที่ 12/3/58 = 8.4 บาท

ราคาพาร์ = 1 บาท

กำไรสุทธิต่อหุ้น = 0.3 บาท

BV = 2.15 บาท

อัตราเงินปันผล = 1.79 %

เงินปันผล = 15 บาทต่อหุ้น

P/E = 28.39 เท่า

P/BV = 3.9 เท่า

 

จากเอกสาร 56-1 ปี 56 พบว่า PTG มีสถานีบริการน้ำมัน 739 แห่ง ในปี 57 ที่ผ่านมามีทั้งสิ้น 980 แห่ง เพิ่มขึ้น 980 – 739 = 241 แห่ง และจากเอกสารคำอธิบายของฝ่ายบริหาร (รูปที่ 1-5) พบว่า PTG ตั้งใจจะขยายเพิ่มอีก 250 แห่ง เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายปี 58 ทั้งหมด 1,200 แห่งและมีข้อมูลที่สำคัญดังนี้

  • EBITDA = 1,300 ล้านบาท เติบโต 7% ในปีที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าว่าในปี 58 จะมีการเติบโตของ EBITDA ที่ 30 – 40 % จากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง และการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย ทำให้เราได้ EBITDA ปี 58 = (1,300 x 0.3) + 1,300 = 1,690 ล้านบาท
  • รายได้ = 55,124 ล้านบาท เติบโต 5% ในปีที่ผ่านมา โดยผู้บริหารให้ข่าวว่าปี 58 จะมีการเติบโตอีก 20% = ( 55,124 x 0.2 ) + 55,124 = 66,148 ล้านบาท
  • กำไรสุทธิ = 494 ล้านบาท เติบโต 2% ในปีที่ผ่านมา โดยคิดเป็น 0.9% ของรายได้

คำนวนราคาหุ้นที่ควรจะเป็นด้วยวิธีเทียบเคียงอัตราดอกเบี้ย

  • ถ้ากำไรสุทธิในปี 58 เติบโตเพิ่มขึ้น 1% เป็น 1%

จะได้กำไรสุทธิ = 66,148 x 0.01 = 661.48 ล้านบาท

คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 661,480,000 ÷ 1,670,000,000 = 0.40 บาทต่อหุ้น

แบ่งมาปันผลครึ่งหนึ่งจะได้ = 0.20 บาทต่อหุ้น

 

เงินปันผล = อัตราดอกเบี้ย x ราคาหุ้น

0.20 = 2% x ราคาหุ้น

ราคาหุ้น = 10 บาท

สรุปคำถามข้อที่ 5 จะเห็นว่า PTG มีกำไรสุทธิที่เบาบางมากๆเมื่อเทียบกับยอดขายที่ทำได้ จึงไม่แปลกใจที่ PTG หันมาเน้นกลยุทธ์ระยะสั้นไปที่การขยายสาขาเพื่อเพิ่มปริมาณการขาย ในขณะเดียวกันก็หันมาทำกิจการโรงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มสัดส่วนของกำไรสุทธิให้มีนัยสำคัญซึ่งเราก็ต้องตามข่าวกันต่อไปว่ากำลังการผลิตจะเป็นเช่นไรแต่ที่แน่ๆ เงินลงทุน 764 ล้านบาทไม่เพียงพอต่อการถือหุ้นโรงไฟฟ้าขนาด 100 MW ในสัดส่วน 100% ได้ และต้องติดตาม

โครงการปาล์มน้ำมันครบวงจรที่จะทยอยเสร็จในปี 59-60 โดยมี IRR อยุ่ที่ 20% ซึ่งหากเป็นจริงจะสร้างผลกำไรมหาศาลให้ PTG ในอนาคต

ส่วนเรื่องของราคาหุ้น อาจจะรอดูผลประกอบการสัก 1-2 ไตรมาสก่อนแล้วมาปรับประมาณการตามดุลยพินิจของแต่ละท่านเพื่อลดความเสี่ยง
กำพล  อังศุเกษตร์


CCI16032558CCI16032558_0001CCI16032558_0002CCI16032558_0003CCI16032558_0004