Head เจาะหุ้น

อนาคตของ NNCL

อนาคตของ NNCL

คำถามที่ 5. NNCL มีทิศทางเป็นอย่างไร

ตอบ: จากข้อมูลหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจวันที่ 20/2/58

ราคาพาร์ = 1 บาท

ราคาปิด = 1.92 บาท

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (BV) = 1.64 บาทต่อหุ้น

P/E = N.A.

P/BV = 1.17 เท่า

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว = 1,559,370,903 บาท
โรงไฟฟ้าจะสร้างรายได้ให้กับ NNCL มากน้อยแค่ไหน?

ตอบ: จากรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินของ CKP โดยเทียบเคียงข้อมูลโรงไฟฟ้า BIC2 ที่มีขนาดกำลังการผลิต 120 MW ที่จะเริ่มขายไฟได้ในกลางปี 60 (โรงไฟฟ้า Cogeneration เหมือนกัน ระยะเวลาเริ่มขายไฟ เหมือนกันคือช่วงกลางปีจึงนำมาเป็นข้อมูลการเทียบเคียงรูปที่ 1-4)

CCI25022558 CCI25022558_0001 CCI25022558_0002 CCI25022558_0003

พบว่า EBITDA ที่ประมาณการไว้ (รูปที่ 5 ) คือ 241.16 + 127.10 = 368.26 ล้านบาท

Untitled

 

จากการร่วมทุนที่ NNCL ถือหุ้นในสัดส่วน 30% ทำให้ในปี 59 NNCL ได้ส่วนแบ่งคิดเป็น 368.26 x 0.3 = 110 ล้านบาท ปี 60 เมื่อรับรู้รายได้เต็มปีจะมี EBITDA = 484.37 + 200.74 = 685.11 ล้านบาท  มีดอกเบี้ยที่ต้องชำระจากเงินลงทุนโครงการ 4,770 ล้านบาท (รูปที่ 6) ทำให้จ่ายดอกเบี้ย 4,770 x 0.08 (คิด MLR 8% หรือจะใช้ของโรงไฟฟ้าอื่นที่มาขนาดกำลังการผลิตและระยะเวลาสร้างใกล้กันก็ได้ขอให้ตัวแปรใกล้เคียงกันเป็นพอ) = 381.6 ล้านบาท จะเหลือรายได้ = 685.11 – 381.6  = 303.51 ล้านบาท

CCI25022558_0004

NNCL ได้ส่วนแบ่งกำไรคิดเป็น 305 x 0.3 = 91.05 ล้านบาท

คิดเป็นกำไรต่อหุ้น = 91.05 ล้านบาท ÷ 1,559,370,930 หุ้น(สมมติให้ไม่มีการแปลง NNCL-W2 เพิ่มอีก) = 0.058 ต่อหุ้น ซึ่งเป็นกำไรจากกิจการโรงไฟฟ้า

แล้วรายได้จากกิจการหลักหละ?

ตอบ จากรายงาน 56-1 บอกเราว่า ปี 55 และ ปี 56 บอกเราว่าธุรกิจพัฒนาที่ดินของ NNCL ยังไม่ใช่เสือนอนกินถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีกำไรจากการขายที่ดินที่ลุ่มๆดอนๆและรายได้จากค่าเช่าอยู่บ้างแต่ไม่ได้มากมายแบบมีนัยสำคัญ (รูปที่ 7-8) โดยสิ่งที่บอกเราคือ P/BV ที่นักลงทุนแทบไม่ให้พรีเมี่ยมคือราคามี P/BV เกิน 1 เท่ามาไม่มากหมายถึงการที่นักลงทุนไม่ได้แย่งกันเป็นเจ้าของชนิดที่เรียกว่า ซื้อราคาไหนก็ได้เพราะอยากได้เหลือเกิน แล้วดูท่าว่า ปี 57 NNCL จะเผชิญกับการขาดทุนเพราะสถานการณ์ความไม่สงบแต่ปี 58 จะมีรายได้จากการขายที่ดิน 500 ล้าน (สมมติว่าที่ผู้บริหารพูดเป็นจริง) มาประคองจนกว่าโรงไฟฟ้าจะเริ่ม COD ได้ช่วงกลางปี 59 เพื่อสร้างเสถียรภาพ

Untitled1

Untitled2

 

สรุป 1.ตรงนี้ทำให้เราเห็นว่ารายได้จากกิจการโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้มากมายอะไรนักถ้าเทียบกับสัดส่วนของกิจการพัฒนาที่ดิน ดูท่าว่า NNCL ต้องการที่จะสร้างเสถียรภาพให้แก่กิจการที่มุ่งเน้นไปทางโรงไฟฟ้าแบบ SPP ในรูปแบบเดียวกับ EGCO ,GLOW ,RATCH ฯลฯ โดยอาศัยกระแสเงินสดจากกิจการโรงไฟฟ้าไว้หล่อเลี้ยงกิจการหลัก ประกอบกับอานิสงค์จากการเปิดตัวของเขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (AEC) น่าจะทำให้การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมกลับมาเป็นดาวเด่นได้อีกครั้ง ทำให้รู้สึกว่าปี 59 จะเป็นปีที่ดีของ NNCL ตอนนี้เราต้องมาลุ้นกิจการพัฒนาที่ดินของ NNCL ว่าจะทำได้ดีแค่ไหน ทิศทางของยอดขายที่จะส่งผลต่อกำไรที่นำมารวมกับกิจการโรงไฟฟ้าจะเป็นเช่นไร

2. NNCL ยังไม่โดดเด่นเรื่องของกำไร (E) ที่มากพอจนมีนัยสำคัญเพื่อกระชากราคาหุ้นในเร็วๆนี้ จึงต้องตามดู NNCL ว่าจะมีโครงการกิจการผูกขาดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากลองจินตนาการดูว่า NNCL ทำข้อตกลงร่วมกับบรรดาโรงงานในนิคมฯ ชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะทำโรงฟ้าขยะที่กำลังเป็นวาระแห่งชาติอยู่ในขณะนี้คงดีไม่น้อยแล้วมาวิเคราะห์ใหม่อีกที
ครั้งต่อไปเราจะมาเจาะหุ้นที่ “มีโอกาสจะเพิ่มทุน”

กำพล อังศุเกษตร์