Head เจาะหุ้น

อดีตของ NNCL

สวัสดีนักเรียนทุกๆท่านครับ วันนี้เจาะหุ้นกลับมาพบกลับทุกท่านอีกครั้งด้วยประเด็นของหุ้นที่เริ่มน่าสนใจโดยทางโรงเรียนสอนเล่นหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารจากลูกศิษย์ท่านหนึ่ง(ไม่ประสงค์ออกนาม) ว่ามีการให้ข่าวจากผู้บริหารของหุ้น NNCL ว่าปี 2558 จะมีรายได้ทำให้กิจการ Turnaround คือ พลิกจากขาดทุนมาเป็นกำไร (รูปที่ 1-2) NNCL จะมีโอกาสไหม วันนี้เรามาติดตามไปพร้อมๆกัน

CCI18022558_0001

55

อดีตของ NNCL

คำถามที่ 1 NNCL ทำกิจการอะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร

ตอบ บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน)หรือ “NNCL” ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2514 โดยมีเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี เป็นแห่งแรกพื่อดำเนินกิจการด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการเริ่มต้นประมาณ 5,000 ไร่

ต่อมาในปี 2545 NNCL ได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน และต่อมาในปี 2547 NNCL ได้มีการเพิ่มทุนและจำหน่ายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) จากนั้นจึงนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ปี 2548 NNCL ได้ขยายการลงทุนในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้แหล่งใหม่ โดย NNCL ได้จัดซื้อที่ดิน 1,903 ไร่ เพื่อลงทุนพัฒนาเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ชื่อ “เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนนคร (นครราชสีมา)”

 

NNCL มีภาพรวมของกิจการ ดังนี้
บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน) “NNCL” ทำกิจการธุรกิจอสังหาริทรัพย์โดยเน้นไปที่การพัฒนาโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย NNCL เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) “NEP” ปัจจุบัน NEP ถือหุ้นของ NNCL จำนวน 355,950,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.94 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
บริษัท นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด จำกัด ทำกิจการด้านการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ของโครงการเขตส่งเสริมอุตสากรรมนวนคร ปัจจุบัน NNCL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15.08

บริษัท ซูมิโช โกลบอลโลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (เดิมเป็น บริษัท นวนคร ดิสตริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด) ก่อตั้งในปี 2532 ทำกิจการด้านให้บริการคลังสินค้าให้แก่บริษัทต่างๆ ที่ตั้งในพื้นที่โครงการเขตส่งเสริมอุตสากรรมนวนคร โดย NNCL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.71

บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด (NNEG) เป็นกิจการโรงไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Poducer : SPP) ประเภท Cogeneration มีกำลังการผลิต 120 MW โดยมีลูกค้าตามสัญญาคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยคาดว่าจะมีกำหนดการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2559 โดย NNCL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 ที่เหลือเป็นการร่วมทุนกับทางบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) “RATCH” ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) “PTT” ในสัดส่วนร้อยละ 30
จากแบบรายงาน 56-1 (รูปที่ 3) ทำให้เราทราบว่า NNCL ประสบความลำบากในการดำเนินกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือประมาณรายได้จากการขายที่ดินที่จะเกิดในอนาคตได้เลยจึงไม่แปลกที่ NNCL จะสนใจที่จะทำโครงการในกิจการผูกขาดที่สามารถการันตีรายได้และกระแสเงินสดให้แก่ NNCL ได้

 

CCI18022558

สรุป คำถามข้อ 1 เมื่อเห็นทิศทางในกิจการผูกขาดที่ NNCL เลิกที่จะลงมือทำรวมถึงพันธมิตรที่มาร่วมวงไพบูลย์แล้วดูท่าว่า NNCL คงจะมีอนาคตที่สดใสกว่าที่เป็นอยู่ค่อนข้างแน่นอน

 

กำพล อังศุเกษตร์