Head เจาะหุ้น

TPCH ในปัจจุบันตอนที่ 2/2

TPCH ในปัจจุบันตอนที่ 2/2

คำถามที่ 3. TPCH มีโครงการลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่

ตอบ: ค้นเอกสารสรุปข้อสนเทศหน้า 15-16 (รูปที่ 1-2) พบว่ารายได้จากการ IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์ของ TPCH ได้นำมาดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆดังนี้
1.บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด (“PGP”) โรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 9.2 MW ใช้เชื้อเพลิงจากต้นยางพาราเป็นเชื้อเพลิงหลัก และใช้ชีวมวลจากปาล์มน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก โดย PGP ได้รับ Adder 0.30 บาทต่อหน่วย ซึ่งปัจจุบัน TPCH ถือหุ้นอยู่สัดส่วนร้อยละ 80 และในอนาคตหากมีการร่วมทุนกับบริษัทอื่นก็มีนโยบายที่ยังถือหุ้นไว้ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 สำหรับโครงการ PGP ใช้งบลงทุน 700 ล้านบาท TPCH ควักกระเป๋าตัวเอง 200 ล้านบาท มาจากการกู้ 500 ล้านบาท

 

2.บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด (“SGP”) โรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 9.2 MW ใช้เชื้อเพลิงจากต้นยางพาราเป็นเชื้อเพลิงหลัก และใช้ชีวมวลจากปาล์มน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก โดย SGP ได้รับ Adder 0.30 บาทต่อหน่วย ซึ่งปัจจุบัน TPCH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 สำหรับโครงการ SGP ใช้งบลงทุน 700 ล้านบาท TPCH ควักกระเป๋าตัวเอง 200 ล้านบาท มาจากการกู้ 500 ล้านบาท

3.บริษัท ปัตตานี กรีน เพาเวอร์ จำกัด (“PTG”) โรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 42 MW โดยแบ่งออกเป็น 2 โรงไฟฟ้า กำลังการผลิตโรงละ 21 MW ใช้เชื้อเพลิงจากต้นยางพาราเป็นเชื้อเพลิงหลัก และใช้ชีวมวลจากปาล์มน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก โดย PTG ได้รับ Adder 0.30+1 บาทต่อหน่วย เพราะพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปัจจุบัน TPCH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 สำหรับโครงการ PTG ใช้งบลงทุน 2,600 ล้านบาท TPCH ควักกระเป๋าตัวเอง 1,870 ล้านบาท มาจากการกู้ 730 ล้านบาท

ถ้ายังจำกันได้เราคำนวณหาเงินทุนของ TPCH ว่ามี = 6,141,427,112 ล้านบาท (ที่ใช้ตัวเลขของ D/E Ratio 3:1เพราะมองว่า TPCH มี TPOLY ที่สามารถออกหน้าแทนให้รวมถึงสินทรัพย์ในเครือก็มีเป็นจำนวนที่เยอะและการกู้มาทำโครงการกิจการผูกขาดทำให้ D/E สามารถสูงเกินกว่า 3:1 ได้อีก) จะเห็นว่างบลงทุนใน 3 โครงการใหม่ใช้เงินทุนทั้งสิ้น = 700+700+2,600 = 4,000 ล้านบาท TPCH ยังเหลือเงินอีกทั้งสิ้น 2,141,427,112 ล้านบาท

สำหรับข้อนี้ได้ข้อสรุปว่าดี เพราะ TPCH มีโครงการเป็นรูปธรรมโดยเป็นโครงการที่เป็นกิจการผูกขาดทั้งหมด

 

CCI05022558

CCI05022558_0001

คำถามที่ 4. ความสามารถของผู้บริหาร

ตอบ: ถ้าลองสังเกตุสัดส่วนการถือหุ้นโครงการโรงไฟฟ้าจะเห็นได้ว่ามีเพียง MPG เท่านั้นที่ TPCH ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 แต่นั้นก็ยังไม่ใช่ประเด็นที่น่ากังวลเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า TPCH เป็นบริษัทในเครือของ TPOLY โดยจากเอกสารข้อสนเทศหน้า 38-39 (รูปที่ 3-4) ทำให้เราทราบว่า TPCH และบริษัทในเครือที่ TPCH ถือหุ้นอยู่ล้วนมีคณะผู้บริหารชุดเดียวกันโดยมี TPOLY คอยรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้แก่บริษัทในเครือ ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นจุดที่ทำให้ TPCH ได้เปรียบเพราะ TPOLY จะตั้งใจมาก เรียกได้ว่าจัดสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่กิจการในเครือของตนเอง

มีคำถามว่าแล้วทำไม TPCH ไม่ถือหุ้นบริษัทในเครือให้เยอะกว่านี้

ตอบ นั้นก็เป็นเพราะการวางโครงสร้างกระจายการถือหุ้นในสัดส่วนที่เหลือ และจำนวนหุ้นบางส่วนก็มีการจัดสรรค์ให้แก่เหล่าพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่รับบริหารโรงไฟฟ้า หรือ จัดหาเชื้อเพลิงถ้ามองมุมนี้ผมคิดว่า TPCH เก๋ามาก ซึ่งตรงจุดนี้ TPCH ตัดสินใจลดปัญหาจากผู้ที่จัดหาเชื้อเพลิงโดยการให้ร่วมเป็นหุ้นส่วนซะเลยแบบนี้คือ WIN-WIN มอบความเป็นเจ้าของให้แทนที่จะว่าจ้างบริษัทอื่นอย่างเดียวเพราะโรงไฟฟ้าชีวมวลสิ่งสำคัญคือเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตไฟฟ้าเป็นที่ทราบกันว่าการทำธุรกิจโดยพึ่งพาซับพลายเออร์มักจะมีปัญหาจุกจิกมากมาย และคงไม่มีใครอยากจะสร้างปัญหาให้แก่กิจการของตนเอง
สรุปคำถามข้อนี้คือดี เพราะมองเห็นฝีมือการบริหารของ TPCH สามารถลดความเสี่ยงเรื่องของเชื้อเพลิงในระดับหนึ่ง

CCI05022558_0002

CCI05022558_0003

 

มองราคา ณ ปัจจุบันของ TPCH (วันที่ 30/1/58) = 22.50 บาท เอ๊ะราคานี้มันก็สมเหตุสมผล ทำไมยังมีคนสงสัยว่า IPO ที่ 12.75 บาท ว่าเป็นราคาที่แพงแล้ว 22.50 บาทนั้นเกินพื้นฐานมามาก

ทำไมผมถึงมองว่า 22.50 เป็นราคาที่สมเหตุผล นักเรียนทุกท่านทราบไหมครับว่าเพราะอะไร???

กำพล อังศุเกษตร์