Head เจาะหุ้น

อนาคตของ WAT

อนาคตของ WAT

คำถามที่ 5 ทิศทางของ WAT และการตัดสินใจ
จากเอกสารวันที่ 8/12/57 (รูปที่ 1-4) ก่อนจะเข้าเนื้อหารายละเอียดวาระการประชุมผมขออธิบายเรื่องกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้หุ้น ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เอามาอธิบายให้ง่ายต่อการเข้าใจว่าคะแนนเสียงที่มาประชุมต้องไม่น้อย 1 ใน 3 คือ 33.33%  ซึ่งจากเอกสารปรากฏว่ามีผู้เข้าประชุม 208 ท่าน คิดเป็นคะแนนเสียง 39.64% สรุปแต่ละมติที่สำคัญได้ดังนี้

CCI23012558

 1. (รูปที่ 2) มติที่ 3 มีมติให้เปลี่ยนแปลงราคาพาร์จาก 1 บาท เป็น 30 บาท ตรงนี้ส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 30 เท่า ปริมาณหุ้นที่ซื้อขายกันในตลาดจะลดลง 30 เท่าเช่นกัน สมมติว่ามีหุ้นทั้งหมด 30 ล้านหุ้น ราคาปิดก่อนทำการปรับราคาพาร์คือ 1 บาท จะทำให้วันที่เริ่มเปลี่ยนราคาพาร์เราจะเห็นราคาหุ้นจาก 1 บาท กลายเป็น 30 บาท จำนวนหุ้นที่ซื้อขายกันจาก 30 ล้านหุ้น จะเหลือ 1 ล้านหุ้น

 

 1. มติที่ 4 มีมติให้ WAT เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม(RO) ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 4 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ที่ราคาหุ้นละ 45 บาทต่อหุ้น สมมติว่ามี WAT จำนวน 1 ล้านหุ้น ต้องจ่ายเงินเพิ่มทุนอีก 4 ล้านหุ้น คือ 4,000,000 x 0.45 = 180,000 บาท

 

 1. มติที่ 5 หลังจาก WAT รวมพาร์เป็น 30 บาท จะมีการแจก warrant “WAT-W3” ตามเงื่อนไขดังนี้

 

 • ในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 WAT-W3 ได้ทันทีเมื่อถือหุ้น WAT ไว้จนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XW

สมมติว่ามี WAT 1 ล้านหุ้นให้เอา 6 หารจะได้ WAT-W3 = 1,000,000 ÷ 6 = 166,666.666 หน่วย (เศษ 0.666 ปัดทิ้ง!)

 • ถ้าใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน RO จะได้รับแจก WAT-W3 ในสัดส่วน 2 หุ้นเพิ่มทุนต่อ 1 WAT-W3 สมมติว่ามี WAT = 1,000,000 หุ้น แล้วใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้มา 4,000,000 หุ้น จะเอาตัวเลข 4,000,000 หุ้น ส่วนนี้มาคิดในการรับ WAT-W3 คือถ้ามี WAT  4,000,000 หุ้น จะได้ WAT-W3 = 2,000,000 รวมกับของเดิมที่ไม่จ่ายเงินเพิ่มทุนก็แจกให้ข้อ 1 เป็น 2,000,000+166,666 = 2,166,666 หน่วย

CCI23012558_0001

 

 1. (รูปที่ 3) มติที่ 6 มีมติให้ WAT ออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) อีก 20,000 ล้านหุ้น ที่ราคาพาร์ 30 บาท

 

 1. มติที่ 7 มีมติให้ WAT เพิ่มทุนทั้งหมด 31,224,143,481 หุ้นที่ราคาพาร์ 30 บาทดังนี้

 

 • เพิ่มทุน RO = 7,039,876,852 หุ้น
 • รองรับการแปลง WAT-W3 = 3,813,266,629 หุ้น
 • รองรับการปรับราคา WAT-W1 = 114,400,000 หุ้น
 • รองรับการปรับราคา WAT-W2 = 256,600,000 หุ้น
 • เพิ่มทุน PP = 20,000,000,000 หุ้น
 • รวมทั้งหมด 7,039,876,852 + 3,813,266,629 + 114,400,000 + 114,400,000 + 20,000,000,000 = 31,224,143,481 หุ้น

CCI23012558_0002

 1. (รูปที่ 4) มติที่ 9 WAT มีการเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท วธน แคปปิตัล จำกัด(มหาชน) เป็น บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด(มหาชน)

 

ได้เวลาสรุปข้อมูลทั้งหมดเพื่อตอบคำถามข้อที่ 5 เพื่อตัดสินใจ

 • WAT ได้เงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนที่เยอะในระดับ 1,616 ล้านบาท แต่ด้วยความคลุมเครือ คือ
 1. นักลงทุนแบบ PP จะเข้ามาเพิ่มทุนเมื่อไหร่ / เป็นใคร / ราคาเพิ่มทุนที่เท่าไหร่? เพราะที่ผ่านมามีการเก็งกำไรจากการเพิ่มทุนในลักษณะนี้หลายครั้งในช่วงปี 57 ที่ผ่านมา โดยจำนวนหุ้น 20,000 ล้านหุ้น ไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนในทีเดียวอาจเป็นต่างจำนวน ต่างบุคคลก็ได้ ซึ่งที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอด
 2. การเพิ่มทุนแบบ RO จะสำเร็จหรือไม่เพราะเพิ่มทุนในสัดส่วนที่เยอะมาก 1:4 ไม่มีอะไรบ่งชี้ให้เชื่อว่าสำเร็จแน่ ทำให้คาดเดาไปได้หลายรูปแบบว่า หากเพิ่มทุนไม่สำเร็จก็อาจจะขอมติเอาจำนวนหุ้นตรงนี้เพิ่มทุนแบบ PP ก็สามารถทำได้ในอนาคต
 3. เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจะนำเอาไปใช้ทำอะไร โครงการที่มีโอกาสจะทำมีความได้เปรียบ/เสียเปรียบอย่างไรสร้างหรือซื้อ เพราะต่างกันอย่างสิ้นเชิงในการรับรู้รายได้ทางบัญชีและแนวโน้มในอนาคตมีโอกาสสร้างกำไรให้แก่บริษัทในระยะกลางถึงยาวได้แค่ไหน ?
 4. จาก 1-3 หากในอนาคต WAT จะ Turnaround จะต้องมีขอมติล้างขาดทุนสะสม ซึ่งดูเหมือนว่าคงจะยังไม่ได้เกิดในเร็ววัน เพราะฝ่ายบริหารต้องมั่นใจในกิจการ ทำให้ตอนนี้ยังสรุปอะไรไม่ได้

 

CCI23012558_0003

จากข้อมูลทั้งหมดได้ข้อสรุปสำหรับ WAT ว่ายังไม่มีอะไรที่ชัดเจน จนทำให้เกิดความรู้สึกได้ ยังต้องตามดูกันต่อไป สถานการณ์ตอนนี้ยังไม่เหมาะกับการลงทุนในระยะกลางถึงยาว เพราะความเสี่ยงยังมีมากเกินไปเหมือนเดินอยู่ในถ้ำมืดที่ยังมองไม่เห็นแสงสว่างจากปลายอุโมงค์ ต้องคลำทางไปเอง ถ้าเจอทางออกก็โชคดีไป แต่ถ้าเผลอหล่นลงไปในเหวชีวิตก็อาจจะหาไม่ กลายเป็นความมั่นใจที่มีมาทั้งหมดหายไปในพริบตา เพราะหากจะว่าไปแล้วถ้า WAT ไม่ได้ทำโครงการใหม่ที่เป็นกิจการผูกขาดผมจะยังไม่ให้ความสนใจเป็นพิเศษ แต่จะบอกตัวเองไว้ให้คอยตามดู ตามอ่านข่าว หายใจรดต้นคอว่าจะเอาเงินเพิ่มทุนไปทำอะไร แล้วล้างขาดทุนสะสมเมื่อไหร่ก็ยังไม่สายที่จะกลับมาตัดสินใจอีกรอบ!!!

 

“ยังมีกิจการดีๆอีกมากที่รอคอยท่านลงมือค้นหาอยู่ อย่ายึดติดกับสิ่งเรามองว่าไม่ใช่ เพราะชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน”

กำพล อังศุเกษตร์