SOS_032heroes feature-01

EPCO , IEC กับ การเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจ

ถาม : แล้วผมจะหาหุ้นพวกเปลี่ยนโครงสร้างการทำธุรกิจเจอได้อย่างไรล่ะครับ
ตอบ : อ่านหนังสือพิมพ์ ดูทีวี ให้มากๆ แล้วจะเจอเอง เมื่อเจอก็ให้ทำการค้นคว้า ดูว่ารายละเอียดของกิจการเดิมและใหม่เป็นอย่างไร การอ่านข่าวและการค้นคว้าจะทำให้เราเกิดความรู้สึก และความรู้สึกนี่แหละจะพาเราไปหาคำตอบสุดท้าย

SOS_032heroes-01

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ ครับ