EP#3 เริ่มต้นรวยด้วยหุ้น ตอนพิเศษ 1

ติดตาม รายการ “หาครู” ได้ที่ช่องทางใหม่ youtube
หาครู by SOS(schoolofstock.in.th)

โรงเรียนสอนเล่นหุ้น
http://schoolofstock.in.th

วิเคราะห์และเล่นหุ้นเก่งแบบนักลงทุนรายใหญ่ ใครๆก็ทำได้ ใครๆก็เป็นได้
https://www.facebook.com/FpmIntelligentInvestor

มันเป็นเรื่องแปลกที่ผมรู้สึกในใจตลอดเวลาว่าชาตินี้ผมจะต้องเป็นคนรวย
http://www.fpmcertificate.com/