Head ครูพักลักจำ

ครูพัก…ลักจำ Net Profit Margin (18/3/58)

ใฝ่ดี  : อรุณสวัสดิ์ครับลุง เป็นไงบ้างครับวันที่ 16 ที่ผ่านมา

ลุงเพียร : ก็โดนกินอะสิ….เฮ้ย…ไม่ใช่…อะไรของเอ็งวันที่ 16 ที่ผ่านมา

ใฝ่ดี : ผมหมายถึงเรื่องที่เราคุยกัน เรื่อง ROI ลุงคิดว่าเรื่องอะไร

ลุงเพียร : เปล่า….(เสียงสูง) ลุงยังไม่คิดอะไรเลย

ใฝ่ดี : ไม่คิดก็ไม่คิด…….. ครั้งที่แล้วเรื่อง ROI ผ่านไปแล้ว วันนี้ผมอยากรู้ครับ คำว่า Net Profit Margin คืออะไรเหรอครับ

ลุงเพียร : Net Profit Margin ก็เป็นเครื่องมือทางการเงินอีกตัวหนึ่ง ที่จะช่วยตอบคำถามว่ากิจการที่เราลงทุนทำลงไปนั้นมีสภาพการเงินเป็นอย่างไร โดยข้อดีของวิธีการนี้ก็คือผู้ประกอบการจะสามารถทราบได้ทันทีว่ากิจการที่กำลังทำอยู่นั้นมีกำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่หากนำมาเปรียบเทียบกับยอดขาย ณ ปัจจุบัน

ใฝ่ดี : ปกติแล้วคนทั่วไปหรือผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะหยิบยกเรื่องของกำไร – ขาดทุนมาใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าธุรกิจที่กำลังทำอยู่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ เราใช้แค่นี้ยังไม่เพียงพอที่จะดูว่ากิจการเรานั้นดี หรือไม่ดี ได้อย่างนั้นเหรอครับ

ลุงเพียร : ได้..ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบใช้วิธีไหนมากกว่ากัน แต่ Net Profit Margin ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ให้ผลได้ดีไม่แพ้กัน มันคือวิธีการหาค่าผลตอบแทนต่อยอดขาย

ใฝ่ดี : อ่อ..ครับ แล้วเรามีวิธีการคิดคำนวณยังไงครับ…ยากรึเปล่า

ลุงเพียร: โดยวิธีการหาค่ามีขั้นตอนดังนี้ อย่างแรกเลยที่เป็นตัวแปรสำคัญ ก็คือ กำไรสุทธิหลังหักภาษี และยอดขายรวมทั้งหมดกำไรสุทธิหลังหักภาษี และยอดขายรวมทั้งหมด

เริ่มจากผู้ประกอบการจะต้องไปทำการรวบรวมข้อมูลตัวแปรทั้ง 2 อย่างต่อไปนี้ก่อน คือ กำไรสุทธิหลังจากหักภาษีออกแล้ว และยอดขายรวมทั้งหมดที่ได้มาจากการขายสินค้า พอได้ข้อมูลทั้ง 2 อย่างมาแล้วจึงค่อยมาเริ่มคำนวณหาค่า Net Profit Margin กัน โดยเริ่มจากการนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีมาคูณด้วยหนึ่งร้อย ผลที่ได้ออกมาให้นำมาหารด้วยจำนวนของยอดขายอีกหนึ่งครั้งจึงจะได้ผลลัพธ์ในขั้นสุดท้าย ซึ่งจะนำมาใช้ในการเปรียบเทียบพิจารณาว่าธุรกิจที่ทำอยู่มีผลกำไรที่คุ้มค่าหรือไม่ โดยทฤษฏีดังกล่าวมีค่าสมการ ดังนี้ (สมการตามภาพที่แนบด้านล่าง รูปที่ 1 )รูปของวันที่ 18 มี.ค 58 ผ.1

ใฝ่ดี : แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่า กิจการเราดีหรือไม่ดี หลังจากการคำนวณ ตามสมการที่ลุงว่า

ลุงเพียร : คืออย่างนี้….หากผลลัพธ์ในขั้นตอนสุดท้ายออกมาเป็นค่าบวกนั่นเท่ากับว่าธุรกิจที่คุณกำลังทำอยู่มีผลงานการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิสะสมอยู่ และหากยิ่งบวกมากขึ้นเท่าไหร่นั่นหมายถึงธุรกิจของผู้ประกอบการก็ยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นตามไปด้วย แต่ถ้าหากผลลัพธ์ที่ออกมามีค่าติดลบนั่นจะเท่ากับธุรกิจของผู้ประกอบการกำลังประสบปัญหาขาดทุนอยู่นั่นเอง

ใฝ่ดี : งั้นเหมือนเดิมครับลุง ช่วยเขียนตัวอย่างให้ผมดูหน่อยครับ จะได้เข้าใจมากขึ้น

ลุงเพียร : ก่อนจะเขียนตัวอย่างให้ดู ต้องบอกเพิ่มเติมอีกหน่อยก่อนว่า ถ้าหากค่าของผลลัพธ์ที่ได้มามีมากกว่าร้อยละ 10 ซึ่งมากกว่าร้อยละอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจำ นั่นเป็นสัญญาณส่งเสริมให้ผู้ประกอบการควรที่จะลงทุนในกิจการดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น

มา…แล้วเราก็มาดูตัวอย่างกัน

สมมุติว่า ธุรกิจของนายบุญรวยต้องการคำนวณหาผลตอบแทนต่อยอดขายสินค้าของกิจการตนเอง โดยกิจการของนายบุญรวยมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีอยู่ที่ 85,000 บาท มียอดขายรวมอยู่ที่ 1,200,000 บาท สามารถคำนวณหาค่าตอบแทนต่อยอดขาย โดยแทนที่ด้วยสูตรสมการดังต่อไปนี้ (ตามไฟล์ภาพที่แนบรูปที่ 2)รูปของวันที่ 18 มี.ค 58 ผ.2

85,000 * 100 / 1,200,000

ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือ 7.083 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่ปิดตัวในแดนบวกแสดงว่าธุรกิจมีกำไรสุทธิสะสมอยู่ที่ร้อยละ 7.083 ของยอดขายทั้งหมด ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีต่อการทำธุรกิจของนายบุญรวยอย่างมาก เพราะนั่นแสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดมีผลกำไรมาโดยตลอด แต่ทั้งนี้ค่าที่ได้ออกมายังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ จึงขอแนะนำว่านายบุญรวยไม่จำเป็นที่ต้องลงทุนเพิ่มอีก เพราะถึงแม้ธุรกิจจะมีผลกำไรก็จริง แต่ร้อยละที่ได้มามันมีค่าที่น้อยเกินและอาจจะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนเพิ่มนัก

ผลตอบแทนต่อยอดขายเป็นดัชนีชี้วัดที่ช่วยแจ้งให้ผู้ประกอบการได้รับทราบว่าธุรกิจที่กำลังทำอยู่มีความคุ้มค่ามากขนาดไหน ซึ่งคนที่ทำมาค้าขายทุกคนจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ เนื่องจากเวลาที่สูญเสียไปกับบางสิ่งบางอย่างที่ให้ผลตอบแทนกลับมาไม่คุ้มค่ามันคือความหายนะทางธุรกิจที่มิอาจจะประเมินค่าได้ แถมยังเป็นการสูญเสียโอกาสอย่างไม่มีวันเรียกคืนได้อีกด้วย

ใฝ่ดี : ถือได้ว่า Net Profit Margin เป็นเรื่องมือที่ทำให้เรารู้ถึงปัจจุบันและมองเห็นภาพในอนาคตของกิจการเราได้ชัดไม่น้อยกว่า การคำนวณในรูปแบบอื่น ๆ เลยสิน่ะครับ ขอบคุณสำหรับความรู้อีกครั้งครับลุง

ลุงเพียร : ถ้ามีอะไรที่ลุงคิดว่าดี…มีประโยชน์ จะเอามาเล่าให้ฟังอีกน่ะ