Head ครูพักลักจำ

ครูพัก…ลักจำ… ภาคต่อจากวันพุธ (19/12/57)

ใฝ่ดี : ลุงพอจะมีสูตรในการคำนวณไหมครับ

ลุงเพียร : สูตรตัวนี้เราเรียกว่า Inventory Turnover หรืออัตราการหมุนของสินค้าคงเหลือ โดยมีสูตรคำนวณโดยเอาต้นทุนสินค้าขายในงบกำไรขาดทุนตั้ง แล้วหารด้วยสินค้าคงเหลือในงบดุล ค่าที่ได้ออกมามีหน่วยเป็นรอบ อธิบายได้ว่า กิจการซื้อวัตถุดิบเอามาผลิตเป็นสินค้าและนำออกขายปีหนึ่ง ๆ ผลิตกันกี่รอบ เช่น บริษัท B ต้นทุนสินค้าที่ 2.5 ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลืออยู่ในงบดุล 0.9 ล้านบาท ค่าที่ได้เมื่อนำ 2.5 หาร 0.9 จะเท่ากับ 2.7 รอบ แสดงให้เห็นว่าบริษัทนี้มีการวัตถุดิบที่สต๊อกไว้ออกมาขาย ประมาณ 3 ครั้ง ต่อปี แล้วมาดูต่อเลยคือ

Invertory Day หรือระยะเวลาสต๊อกวัตถุดิบ/สินค้า ใช้เวลา 365 วัน หรือ 1 ปี ตั้งแล้วหารด้วยค่า Inventory Turnover ที่หาได้ก่อนหน้านี้ ค่าที่ได้ออกมาเป็นหน่วยวัน อธิบายได้ว่า กิจการใช้เวลาสต๊อกวัตถุดิบจนผ่านกระบวนการผลิต ได้เป็นสินค้าแล้วนำออกขายกินเวลากี่วัน ก็นำ 365 (หนึ่งปี) มาหาร Inventory Turnover ที่หาได้ก่อนหน้านี้ คือ 365 หาร 2.7 จะเท่ากับ ประมาณ 135 วัน ระยะเวลาในการผลิตสินค้าจนออกขายได้ในแต่ละรอบเท่ากับ 135 วัน แล้วมาต่อตัวที่ 3 ที่เกี่ยวเนื่องกันคือ

Interest Coverage Ratio หรืออัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย มีสูตรคำนวณโดยเอากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายในงบกำไรขาดทุนตั้งแล้วหารด้วยดอกเบี้ยจ่ายในงบกำไรขาดทุน ค่าที่ได้ออกมาเป็นเท่า มีความหมายว่ากิจการมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายเป็นกี่เท่าของดอกเบี้ย เช่น บริษัท B มีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย 200.0 ล้านบาท มีดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย 0.7 ล้านบาท ก็นำ 200 หารด้วย 0.7 เท่ากับ 285 เท่า

สรุปได้ว่า บริษัท B กิจการมีระยะเวลาในการสต๊อกวัตถุดิบเพื่อผ่านกระบวนการผลิตจนได้เป็นสินค้าใช้เวลา 135 วัน และกิจการมีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยได้จากกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายสูงถึง 285 เท่า ถือว่ากิจการมีกำไรล้นเหลือ มีภาระดอกเบี้ยน้อยเมื่อเทียบกับกำไรที่กิจการหามาได้

ใฝ่ดี : แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่า บริษัทที่มี Inventory Turnover กับ Inventory day ที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้หรือไม่ได้

ลุงเพียร : ใฝ่ดีก็เอางบการเงินในอดีตมาหลายๆ ปี แล้วทำการหาค่าทั้ง 2 ออกมาดู ถ้าค่าออกมาใกล้เคียงกันในแต่ละปี แสดงว่าค่าที่ได้ปกติ เป็นธรรมชาติของการดำเนินกิจการ ของบริษัทนั้น ๆ ไม่ถือว่าเป็นการใช้เงินลงทุนจมลงไปกับสต๊อกสินค้า และถ้าหากย้อนไปดู Quick Ratio ให้ค่าเกินกว่า 1 ก็แสดงว่ากิจการยังมีสภาพคล่องทางเงินที่ดีอยู่ เพราะ Quick Ratio คำนวณโดยใช้สินทรัพย์หมุนเวียนที่เอาสินค้าคงเหลือออกแล้ว สินค้าคงเหลือจึงไม่ได้ถูกคำนวณเพื่ออธิบายสภาพคล่องทางการเงิน ยังจำได้ไหม

ใฝ่ดี : จำได้ครับ อย่างนี้ในทางตรงกันข้าม Quick Ratio ออกมาให้ค่าต่ำกว่า 1 และ Inventory Day มีระยะเวลาสูงมาก ๆ โดยหากทำการเทียบสถิติที่เกิดจากการคำนวณด้วยข้อมูลงบการเงินในอดีต แล้วได้ข้อมูลออกมาต่ำกว่า เราอาจพูดได้ว่า กิจการอาจเผชิญความเสี่ยงกับการสต๊อกสินค้า ซึ่งอาจเป็น DEAD STOCK เหมือนกับพ่อของผมใช่มั้ยครับลุง

ลุงเพียร : เก่งมาก ๆ เลยใฝ่ดี วันนี้พอแค่นี้ก่อนน่ะ ลุงขอตัวไปทำงานก่อนแล้วละ

ใฝ่ดี: โอเค ครับลุง ผมก็จะรีบเข้าห้องเรียนก่อนแล้วละครับ