Head ครูพักลักจำ

ครูพัก…ลักจำ… (5/12/57)

ใฝ่ดี : เท่าที่เราคุยกันมา ก็จะเรียงลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์การเงินได้ดังนี้สิน่ะครับ คือ

  1. ดูกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุน
  2. ดูส่วนล้ำมูลค่าหุ้น
  3. หลังจากนั้นก็ดูสภาพคล่องทางการเงินทั้ง Current Ratio และ Quick Ratio
  4. จากนั้นก็ดู D/E Ratio เพื่อทำความเข้าใจในสภาพคล่องทางการเงินให้มากขึ้น เช่นถ้าสภาพคล่องทางการเงินไม่ดี และ D/E ก็สูง โอกาสในการกู้เงินมีไม่มาก ก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งกับหุ้นตัวนั้นเลยใช้ไหมครับ เพราะว่าสภาพทางการเงินนั้นแก้ได้ยาก

ลุงเพียร : ใช่แล้ว…เมื่อใฝ่ดีดูสภาพคล่องทางการเงินแล้วต้องรีบมาดู D/E ทันที เพื่อให้รู้ว่า ฐานะทางการเงินของกิจการเป็นเช่นไร กิจการที่ดีต้องมีสภาพคล่องทางการเงินดี และมี D/E ต่ำ ๆ ราคาหุ้นจะมีโอกาสวิ่งขึ้นได้เร็ว

ใฝ่ดี: อ่าว…แล้วถ้าอย่างนี้ บริษัทที่มีสภาพคล่องไม่ดี กู้เงินก็ไม่ได้ ก็หมดโอกาสในการแก้ตัวสิครับ

ลุงเพียร : เมื่อกิจการไม่ดี ดูไม่มีอนาคต ใคร ๆ ก็ไม่อยากจะถือหุ้น เพราะถ้าหุ้นที่ขาดทุนมาตลอดติดต่อกันหลาย ๆ ปี จะทำให้เงินสดในสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงเรื่อย ๆ เป็นผลทำให้ Current Ratio และ Quick Ratio ลดต่ำลง และทำให้เกิดขาดทุนสะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในงบดุล ทำให้ส่วนทุน หรือ E ลดลง D/E ก็สูงขึ้นเรื่อย ๆ

ใฝ่ดี: แล้วจะทำยังไงต่อละครับ

ลุงเพียร : D/E สูง ๆ อาจจะลดลงมาได้หากเจ้าหนี้ทำการลดหนี้ให้ โดยผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งจะส่งผลทำให้ D ลดลง พาให้ D/E ต่ำลง และหลังจากนั้นกิจการก็ดูมีอนาคต เพราะมีการบวกกลับรายการหนี้ที่ธนาคารตัดลดให้ ทำให้เกิดรายได้พิเศษในงบกำไรขาดทุน กิจการพลิกฟื้นจากขาดทุนมาเป็นกำไร และกำไรอาจมากกว่าขาดทุนสะสม ทำให้ทิศทางอนาคตของกิจการเปลี่ยนแปลงไป หุ้นจึงวิ่งอย่างบ้าคลั่ง เอาไว้ครั้งหน้าเราจะมาคุยกันว่าเขาทำกันอย่างไรมีขึ้นตอนเป็นมาอย่างไร

ใฝ่ดี: ได้เลยครับ ผมจะรอน่ะครับ