Head ครูพักลักจำ

ครูพัก…ลักจำ Quick Ratio (28/11/57)

ใฝ่ดี : มาแล้วครับ มาอีกแล้วครับลุง ครั้งที่แล้วลุงสอนเรื่อง Current Ratio การหาสภาพคล่องทางการเงิน แล้วลุงก็ปิดท้ายด้วยการบอกว่ามีการคำนวณสภาพคล่องอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือ Quick Ratio ผมอยากรู้แล้วละครับว่ามันคืออะไรยังไงครับ

ลุงเพียร : จำได้ไหมว่า Current Ratio เราใช้สินทรัพย์หมุนเวียนหารกับหนี้สินหมุนเวียน จะได้อัตราส่วนที่เป็นเท่า ถ้ามากกว่า 2 เท่าก็ถือว่ากิจการมีสภาพคล่องที่ดี แต่วันนี้เราจะมาดู Quick Ratio สภาพคล่องแก่นแท้ ชื่อก็บอกแล้วว่าถึงแก่นแท้ นั้นก็คือการใช้วิธีการหาด้วยการ นำเอาสินทรัพย์หมุนเวียนหักออกด้วยสินค้าคงเหลือ แล้วนำหนี้สินหมุนเวียนมาหาร ค่าที่ได้ออกมา ถ้ามากกว่า 1 เท่า ก็ถือว่ากิจการมีสภาพคล่องที่ดี แปลความได้อย่างเดียวกันกับ Current Ratio

ใฝ่ดี : แต่ตัวสินทรัพย์หมุนเวียนของ Quick Ratio ไม่รวมสินค้าคงเหลือ ตัวตั้งจึงน้อยกว่าสูตรของ Current Ratio ตัวการนี้จึงเรียกว่า Quick Ratio สภาพคล่องถึงแก่นแท้ คล่องแบบที่ว่าเอาสินค้าคงเหลือออก ก็คือ สินค้าที่มีโอกาสขายไม่ออก เสื่อมค่า และล้าสมัยตามกาลเวลา เอาออกไป เหลือแต่สินทรัพย์หมุนเวียนในรายการอื่น ๆ นำมารวมกันแล้วคำนวณหา Quick Ratio ถึงเรียกได้ว่า แก่นแท้

ลุงเพียร : ใฝ่ดีเนี้ยหัวไวจริง ๆ เลยน่ะ

ใฝ่ดี : Thank you ครับลุง