Head เจาะหุ้น

BWG ในปัจจุบันตอนที่ 2/2

คำถามที่ 3. BWG มีโครงการลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่

ตอบ: ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจวันที่ 19/5/58  ทำให้เราทราบว่า BWG โครงการโรงไฟฟ้าจากขยะของเสียในอุตสาหกรรม ผ่านบริษัทลูกที่ชื่อ บริษัท เอิร์ธเท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (ETC) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.กำลังการผลิต 9.4 MW ปริมาณขายไฟ 8 MW (ไม่มีในข่าวไปค้นคว้ามาเอง)

2.จะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 59

3.เป็นระบบแบบ FIT(Feed in Tarif) ได้รับอัตราค่าไฟ 6.78 บาท/หน่วย สำหรับ 8 ปีแรกและ 6.08 บาทใน 12 ปีถัดมา

 

สรุปคำถามข้อที่ 3 เมื่อเห็นโครงการในอนาคตของ BWG ที่เป็นกิจการผูกขาดก็ทำให้รู้สึกดี โดยเฉพาะ BWG นั้นไม่ได้ผันตัวเองจากกิจการอื่นแต่อย่างใด แค่ทำเพิ่มต่อยอดจากกิจการเดิมของตน
 

คำถามที่ 4. ความสามารถของผู้บริหาร

ตอบ: เรามาดูเอกสารวันที่ 15/1/58 (รูปที่ 1-2) ETC นั้นเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุน 4,990,000 หุ้น ที่ราพาร์ 100 บาท ซึ่ง BWG ใช้สิทธิเพียง 2,990,003 หุ้น อีก 1,998,500 หุ้นนั้นเป็นทาง บริษัท ชวโรจน์ธนา จำกัด ที่ขอใช้สิทธิแสดงความจำนงรับซื้อทั้งจำนวน

 

 

บริษัท ชวโรจน์ธนา คือใคร มีดีอย่างไร?

เมื่อดูรายชื่อผู้บริหารและกรรมการแล้วต้องบอกว่า บริษัท ชวโรจน์ธนา มีทั้งฝีมือ ประสบการณ์ สายสัมพันธ์ และบารมี

CCI22062558

CCI22062558_0001

สรุปคำถามข้อที่ 4 ETC นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น(ที่เปลี่ยนคือสัดส่วน)แม้จะมีการเพิ่มทุนมหาศาลแสดงว่าศักยภาพของกลุ่มผู้ถือหุ้นใน ETC “ไม่ธรรมดา” มาก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อ ETC ไม่ธรรมดาจึงพาให้ BWG ไม่ธรรมดาตามไปด้วย
ได้ยินแว่วๆว่า BWG มีการเพิ่มทุนแบบ PP

ติดตามต่อใน…อนาคตของ BWG

กำพล อังศุเกษตร์